Zdravstvo 04.06.2018. 14:10. Zadnja izmjena: 04.06.2018. 14:11.

Zavod za hitnu medicinu MŽ

Imamo tri specijalizanta hitne medicine

U sjedištu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije predstavljen je projekt pod nazivom Hitna je Međimurju bitna u sklopu kojeg će se djelatnicima te ustanove, liječnici Marija Vargek iz Čehovca, Lucija Hranilović iz Podturna i Goran Madžar iz Mihovljana, europskim novcem financirati specijaliziranje hitne medicine. Kako je rečeno, iz Europskog socijalnog fonda za spomenutu će namjenu biti izdvojeno 2,671.808 kuna (novac će biti refundiran po završetku), a tijekom trajanja specijalizacije, pet godina specijalizantima će biti financirana potrebna literatura, troškovi odlaska na simpozije – sve što je potrebno za struku.