Zdravstvo 13.11.2017. 14:00. Zadnja izmjena: 13.11.2017. 14:02.

Zadar

Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti

Od 8. do 11. studenog održana je jubilarna 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Zadru, a središnja tema bila je „Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti“. U okviru spomenute konferencije održao se i Psihošpancir u organizaciji Društva psihologa Varaždin/Čakovec čija je predsjednica Andreja Bogdan, klinička psihologinja i predsjednica Hrvatske psihološke komore.  Na Psihošpanciru sudjelovalo je 20 predavača, a govorilo se o pravima  ovisnika na rehabilitaciju i pravu pacijenata na liječenje, izboru terapijskih tehnika i pravu na neliječenje, pravima osoba smještenih u socijalnim institucijama. O navedenim temama govorili su i razgovarali sa sudionicima konferencije poznati psiholozi (Kamenov, Brajša, Sveško, Kuljanić, Kamenečki, Lopižić, Mikuš, Vlašić-Cicvarić) i psihijatri (Zoričić, Mišević) te mnogi drugi.

Osim toga, raspravljalo se o aktualnim temama iz znanosti i prakse, uključujući  tzv. krizu u znanosti, etiku u procesu psihoterapije, Zakon o psihološkoj djelatnosti, probleme u selekciji, usavršavanju i napredovanju psihologa, ulogu psihologa u razvoju područja upravljanja ljudskim potencijalima, adaptaciju i standardizaciju nekih mjernih instrumenata  i druge za struku važne teme.