Zdravstvo 10.12.2016. 18:44.

Sjednica OV-a Svetog Jurja na Bregu

Treba li sufinancirati stanicu hitne pomoći u Murskom Središću?

Aktualni sat prošle sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu otvorio je vijećnik Milan Zanjko postavivši pitanje o načinu funkcioniranja Ispostave hitne pomoći Mursko Središće te kamo će Općina Sveti Juraj na Bregu pripadati. Načelnik Anđelko Nagrajsalović vijećnicima je pojasnio da formiranjem timova u Murskom Središću neće doći do smanjenja broja timova u Čakovcu, već će se angažirati nove ekipe čime će se povećati dostupnost hitne.

Timovi iz Murskog Središća sastavljeni su od medicinskog tehničara i medicinskog tehničara prvostupnika, a nemaju liječnika. Oni izlaze na teren samo ako je čakovečka ekipa nedostupna ili ako se radi o lakšoj situaciji koja nije opasna po život. Kada je u pitanju neko teže stanje, poput infarkta, uvijek dolazi tim iz Čakovca, pojasnio je Nagrajsalović.

Na pitanje kamo će se pacijenti voziti načelnik je odgovorio da će se svi i dalje voziti u Čakovec jer je Mursko Središće samo stacionar hitne pomoći. Raspravljajući o udaljenostima načelnik je vijećnicima predočio tablicu s izračunima udaljenosti te pojasnio svoj prijedlog.

Načelnik A. Nagrajsalović

Predlagao sam da sudjelujemo u toj priči s naseljima kojima je do Murskog Središća isto ili bliže nego do Čakovca. Takva je situacija s Dragoslavcem, Frkanovcem i Zasadbregom, istaknuo je. Na upit Dragutina Ladića koliko će Općinu to koštati Nagrajsalović je odgovorio riječima:

Ideja je da se sufinancira prema području odnosno broju stanovnika. HZZO pokriva četiri tima, a jedan tim Županija. Općine bi trebale osigurati prostor i mjesečni najam. Nas bi u ovom trenutku to moglo koštati oko 20 tisuća kuna za ulaganje u prostor i onda 10% najma što bi iznosilo 300 kuna mjesečno, obrazložio je načelnik te dodao:

Investicija nije velika, a ako se time povećava kvaliteta zdravstva mislim da bi trebalo podržati. Usprkos relativno malom ulaganju vijećnik Ladić je iskazao svoje nezadovoljstvo:

Čini mi se da si samo stvaramo nepotrebne troškove. Vidjeli smo da je pola naselja bliže Čakovcu, a pola Murskom Središću....

Raspravu vijećnika okončao je načelnik uz riječi da je ideja oko hitne u Murskom Središću plan za iduću godinu te će se, ukoliko bude potrebno, o tome još raspravljati na nekoj od budućih sjednica.