Zdravstvo 30.10.2018. 13:20. Zadnja izmjena: 30.10.2018. 13:22.

Dom zdravlja Čakovec

Za kvalitetniju pomoć u kući osobama starijim od 65 godina

Dom zdravlja Čakovec je 6. rujna u Ljubljani potpisao ugovor za provedbu projekta CrossCare-HomeCare koji će se provoditi u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uz financijsku pomoć Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR-a). Glavni cilj cjelokupnog projekta je uspostava nove prekogranične strukture suradnje za osiguranje integriranog pristupa skrbi za starije osobe u kući, a Dom zdravlja Čakovec će nastojati da se putem projekta stanovnicima Međimurske županije poveća kvaliteta pružanja već postojećih usluga. Tako će se uvođenjem nove usluge smanjiti razlika između udaljenijih mjesta stanovanja i centara županije.

Naime, primarna je zadaća projekta CrossCare-HomeCare postizanje bolje dostupnosti pomoći u kući osobama starijim od 65 godina, kako u urbanim, tako i u ruralnim i udaljenim zajednicama, čime će se postići kvalitetniji život u vlastitom domu. Dom zdravlja je zaposlio stručnu prvostupnicu sestrinstva koja obavlja poslove koordinatora projekta, četiri fizioterapeutska tehničara i jednog nutricionista, koji obilaze potrebite pacijente na terenu i besplatno im pružaju usluge fizioterapije te savjetovanja u prehrani.

Predviđeno trajanje pojekta CrossCare-HomeCare je dvije godine. Uz Dom zdravlja Čakovec, na projektu kao partneri sudjeluju još Grad Ljubljana, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Grad Zagreb, Centar za pomoć u kući Maribor i Javna ustanova za njegu u kući Ljubljana, kao vodeći partner. Između partnera će se kontinuirano odvijati suradnja radi praćenja postignutih rezultata, a trenutno su u tijeku radionice u gradu Zagrebu.

Vrijednost cijelog projekta je 1.052.257,68 EUR-a, od čega je Domu zdravlja Čakovec kao partneru odobreno 209.858,45 EUR-a, time da će Dom zdravlja participirati s 15% vlastitih sredstava.


Projekt su danas, 30. listopada predstavile koordinatorica projekta Adriana Bešlić, glavna sestra Doma zdravlja Irena Mađarić Tuksar i fizioterapeutkinja Laura Lisjak.