Zdravstvo 17.11.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:12.

Tiha likvidacija Doma zdravlja

ZDRAVSTVO

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snazi od 1. siječnja 2009. godine, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u roku od tri godine od dana stupanja Zakona na snagu osnovati Zavod za hitnu medicinu. Međimurska županija tu je obvezu odradila na protekloj sjednici Županijske skupštine, među prvima u Hrvatskoj, a upravo je ta ažurnost bila povod pojedinim vijećnicima za propitivanje oko rokova i uvjeta osnivanja. Tako je bila usmjerena i rasprava vijećnika Josipa Posavca koji je upozorio na činjenicu da i druge županije pod istim uvjetima imaju pristup Svjetskoj banci (koja financira opremanje Zavoda s 4 do 8 vozila hitne medicinske pomoći - svako vrijedno oko 800 tisuća kuna, op.nov.) te da Zavod ionako ne može početi s radom dok nadležni ministar ne da odobrenje za njegov rad. Tu je i pitanje mjesečnih limita nove ustanove budući da je u tijeku izrada proračuna HZZO-a za iduću godinu. U proračun bi trebala ući i nova ustanova, pa nije do kraja jasno kako će se to odraziti na proračun Doma zdravlja koji na području Međimurja sada obavlja djelatnost hitne medicine. Pročelnica Lidija Bijelić pojasnila je da je Odluka o osnivanju rađena po uzoru na sličnu u Istarskoj županiji, a da je Odluka o osnivanju preduvjet da bi se ušlo u proračun HZZO-a. Procijenjeno je da za Zavod treba osigurati 200 četvornih metara prostora, a osim toga, kod nas je formiran hitni bolnički odjel jer se na sustav Zavoda nadovezuje transport pacijenata na hitni bolnički odjel.
Osim rokova za natječaj Svjetske banke, drugi razlog osnivanja Zavoda je činjenica da je u Mreži zavoda za hitnu medicinu RH i prijedlog da konačno i Grad Prelog dobije hitnu medicinu.
Vijećnik Juraj Kolenić zanimao se za “sudbinu” Doma zdravlja Čakovec, nakon osnivanja Zavoda za hitnu medicinu. Do sada je u sastavu Doma zdravlja bilo 9 liječnika, 18 medicinskih sestara i tehničara, 19 vozača i 24 čistačice. Izdvajanjem, u Domu zdravlja ostat će samo čistačice i dio vozača, pa Kolenić smatra da se radi o tihoj likvidaciji Doma zdravlja.
Pročelnica Bijelić rekla je da Dom zdravlja neće izgubiti svoju funkciju temeljenu na radu Andrije Štampara, nego će dobiti još važniju ulogu. Koncesija je provedena tako da se u sustav zdravstva uvedu i privatnici koji su zakupom i mogućnošću da budu samo privatnici izašli iz sustava. Dom zdravlja ostaje glavna ustanova primarnog kontakta svih liječnika, a u sustavu ostaje i medicina rada, laboratorij, prijevoz te svi koncesionari.

P.S. Iz Doma zdravlja izlazi Županijski zavod za hitnu medicinsku pomoć tako što će sada biti samo jedna centralna dojavna jedinica za cijelu Hrvatsku. Regionalno, tako će se otvoriti mogućnost da se na poziv iz bilo kojeg dijela Hrvatske do pacijenta stigne u najkraćem mogućem roku. U Županijskom zavodu radit će samo specijalisti hitne medicine, a ne više liječnici koji su došli friško s fakulteta, što će dati kvalitetu više. Sustav čistog transporta ostat će u Domu zdravlja. Zasada imamo samo 4 potpuno opremljena automobila hitne pomoći, u Domu zdravlja ostaje i patronažna služba, a svi su koncesionari temeljem koncesija sada u obvezi da sudjeluju u radu obiteljskih centara tako da se u četrdeset sati rada svakog koncesionara, bivšeg zakupnika i privatnika mora odraditi 8 sati u centru opće i obiteljske medicine. Po jedan takav centar trebao bi biti organiziran na svakih 25 tisuća stnovnika, pa bi dva takva centra trebala bi biti u Čakovcu te po jedan u Murskom Središću i Prelogu, a u njihov bi rad trebali biti uključeni i pedijatri i ginekolozi. Dosadašnji sustav zakupa imao je nedostatke jer vikendom se nakon 12 sati više nije imalo kamo odvesti dijete (osim na hitnu) zato što su pedijatri do ponedjeljka zatvorili svoja vrata. Sad će se to obavljati u obiteljskim centrima, a Županijski zavod za hitnu medicinu odrađivat će samo urgentne slučajeve koji će se zbrinjavati na hitnom bolničkom odjelu.

Izvor: 2899