Živa zemlja 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

Antraknoza jagoda - zaštita jagoda od bolesti

Posljednjih godina sve češće u intenzivnim nasadima jagoda pronalazimo simptome tzv. antraknoze (Colletotrichum acutatum, C. gleosporioides), uzročnika srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda. Na žalost, većina najčešće uzgajanih sorata jagoda je vrlo osjetljiva na spomenuti poremećaj (marmolada, elsanta, miss, arosa, raurica i dr.). Većina specifičnih fungicida koje koristimo za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) ima samo djelomičnu djelotvornost na antraknozu jagoda, npr. vinklozolin (Ronilan DF) je djelotvoran tek 20-30%, fenheksamid (Teldor 500 SC) i pirimetanil* (Mythos SC i dr.) pokazuju slabiji sporedni učinak na antraknozu 30-40%, a iprodion* (Kidan SC) čak 50-60 %. Djelomičnu zaštitu daju i svi bakarni pripravci, kaptan* (Cap-tan WP 50 i dr.) i neki pripravci iz IBE skupine (npr. difenkona-zol*, miklobutanil*). Puno su na antraknozu jagoda djelotvorniji klortalonil* (Daconil 720 SC) i azoksistrobin* (Quadris SC). U 2007. godini posebno se učinkovitom na antraknozu jagoda pokazala kombinacija boskalida & piraklostrobina (Signum DF).ž *sve djelatne tvari oznažene ovim znakom nemaju službeno dopuštenje za primjenu u jagodama, kupinama i malinama u našoj zemlji, ali se u razvijenim europskim zemljama uspješno koriste u integriranoj proizvodnji (npr. Njemačka, Švicarska i dr.).

Izvor: 2816