Živa zemlja 16.09.2019. 10:40. Zadnja izmjena: 16.09.2019. 10:49.

Savjeti stručnjaka Ministarstva poljoprivrede

Boja kod jabuke

Svaka sorta jabuke da bi uredno mogla biti klasificirana pod prvu klasu, mora zadovoljiti ne samo veličinom, zdravstvenim stanjem već mora zadovoljiti i pravila obojenosti. Kupci će u nekom supermarketu ili na tržnici uvijek odabrati onaj plod koji se baš očima čini najprihvatljiviji. Rijetko tko plodove pomiriše, a napraviti probu ukusnosti ionako je nemoguće. Najodlučniji je dakle izgled.
Proizvođači moraju biti svjesni ove činjenice jer zbog ovih razloga, jabuke koje imaju dobru boju uvijek postižu i najbolje cijene na tržištu, a prema stupnju obojenosti provodi se i klasiranje jabuka. Danas na tržištu postoje propisani standardi kvalitete, gdje su točno definirani kriteriji obojenosti za svaku sortu, a koje proizvođači trebaju najozbiljnije shvatiti, kako bi mogli konkurirati na tržištu. I kod sorti koje su genetski "programirane" da imaju dobru boju, poput Red Delišes, Jonagold, i Gala klonova, proizvođači se trude dobiti sve tamnije nijanse crvene boje. Sa druge strane imamo sorte koje moraju biti potpuno jednoliko zelene ili zeleno žute bez crvenkastih dijelova na pokožici kao što su Zlatni Delišes i Granny Smith.
Najzastupljeniji uzgojni oblik u modrenim plantažnim voćnjacima je vitko vreteno u različitim modifikacijama. Pravilno formirana krošnja vitkog vretenastog grma mora podsjećati na smreku ili još bolje na omoriku. Zimskom rezidbom potrebno održavati konusni oblik stabla, koji omogućava ravnomjerno raspoređivanje svjetlosti u sve dijelove krošnje. Ogranci koji nose rodno drvo moraju biti jači, deblji i duži u donjim etažama, a sve kraći i tanji u gornjim etažama. Ovdje je veći problem pojava ožegotina u ekstremno vrućim godinama, ali se ovaj problem rješava upotrebom protugradnih mreža i nanošenjem materijala na površinu plodova prskanjem, koji fizički sprječavaju apsorpciju štetnog spektra sunčevog zračenja.
FIZIOLOŠKO-BIOKEMIJSKI MODEL SINTEZE BOJE
Jabuke sadrže puno komponenti poput antocijana, flavonida, klorofila i karotenoida, koje
zajedno daju boju. Najvažniji od navedenih spojeva, koji jabuci daje crvenu boju je
antocijan, koji se nalazi u koži ploda, čiji sadržaj se povećava više od pet puta tijekom
dozrijevanja kod nekih sorti. Najvažnije komponente koje sudjeluju u njegovoj sintezi, jesu sadržaj šećera, (koji je jako ovisan o dobroj opskrbljenosti kalijem) te dostupnost
takozvanog PAL enzima. Tijekom sinteze imamo puno koraka, a na svaki od njih, kao i na konačnu sintezu tj. bojanje ili izostanak boje kod jabuke, utječu različiti fiziološki i okolišni faktori. Svaki od njih treba promatrati u odnosu na ostale. Na primjer, plodovi mogu biti dobro osvijetljeni, ali fiziološki jabuka dobro ne boji tj. sorta nije genetski "programirana" da u određenom stadiju razvoja dobro boji. To objašnjava zašto neki tretmani koje činimo kako bi poboljšali bojanje daju rezultate u određenim okolnostima, a isti ti tretmani ne dovode do rezultata u malo drugačijim okolnostima, te dolazi do smanjenog nakupljanja antocijana.
KOLIČINA SVJETLA
Količina svjetlosti potrebna za produkciju antocijana, varira i ovisi o periodu dozrijevanja
pojedinih sorti. Kod kasnijih sorti potrebno je duže izlaganje ploda utjecaju svjetlosti da bi se sintetizirali antocijani, dok je taj period kod ranih sorti znatno kraći. Neki istraživači su mišljenja da svjetlost pozitivno djeluje na nakupljanje PAL enzima i njegovu aktivnost u jabuci. Količina svjetla koje pada na površinu jabuka ključna je u sintezi antocijana.
Plodovi jabuke koji rastu u sjeni u sredini krošnje reduciraju proizvodnju antocijana i
bojanje. Istraženo je da plodovi koji prime više od 70 % od punog sunčevog zračenja
dobro boje, dok plodovi koji prime manje od 40% od punog sunčevog zračenja boje jako
loše. Za uspješno bojanje jabuke traže minimum osvjetljenja, a ovaj minimum varira u
odnosu na sortu i trenutni stadij razvoja. Poznato je da svjetlosna duljina ima veliku ulogu u formiranju boje, a presudne su plavo-ljubičaste (BV) i ultra-ljubičaste zrake (UV),
posebno UV-B zrake. Povećana razina UV zračenja nakon kiše, i na većim nadmorskim
visinama objašnjava bolje bojanje u ovim uvjetima. Crveni dio spektra ima mali utjecaj na bojanje, ali ipak nešto veći od ostalog dijela vidljivog spektra zračenja.
Što možemo učiniti da na plodove dolazi više sunčevog svjetla? Što prije maknuti maknuti vodopije za bolje osvjetljenje, a time i hranjiva preraspodjelom više odlaze u donje etaže, plodove i novo rodno drvo.
TEMPERATURA
Učinak temperature na bojanje ovisi o sorti i stadiju razvoja. Crvenilo na plodovima jabuka pojačava se na nižim temperaturama i hladnim noćima. Na temperaturama ispod 21 ºC otkriveno je da postoji inverzan odnos između sadržaja antocijana i temperature. Praksa je pokazala da gotovo ni nema proizvodnje antocijana, čim su srednje noćne temperature veće od 21 ºC. Klon Red Deliciousa ( Red Chief ), najbolje boji kada su noćne temperature oko 11 ºC. Benefiti ostvareni uslijed niskih noćnih temperatura mogu biti poništeni naknadnom izloženošću dnevnim temperaturama većim od 32 ºC. Niske noćne temperature reduciraju gubitak šećera u pokožici ploda, smanjujući disanje, pa ostaje više ugljikohidrata za sintezu antocijana. Neki istraživači su mišljenja da je glavni način kako temperatura utječe na sintezu antocijana, povećavanjem (niske temperature), ili smanjivanjem (visoke temp.), aktivnosti PAL enzima.
LISTOVI
Povećanje broja listova po plodu, utječe na proizvodnju antocijana sve do određene
točke. Ovo je rezultat pojačane fotosinteze, koja rezultira stvaranjem više ugljikohidrata,
koji su neophodni u sintezi antocijana.
Utvrđeno je da Jonagold boji bolje, ako je broj listova po jednom plodu veći od 45, dok
Red Delicious (Red Chief) puno bolje boji kada taj broj pređe 75 listova po jednom plodu.
KOLIČINA DUŠIKA
Općenito gledano suvišak dušika iz tla ili folijarno apliciranog, negativno djeluje na
proizvodnju antocijana i bojanje jabuka. Višak dušika nakon oplodnje, može pomoći kako bi smanjili bojanje zelenih sorti, pa ovo koristimo kako bi spriječili bojanje sorti poput Granny Smitha. Suvišak dušika će na bojanje naj negativnije djelovati ako je prisutan u kasnijim fazama uzgoja. Višak dušika dovodi do bujanja lisne mase u krošnji, pa se smanjuje dotok svijetla na plodove unutar krošnje. Ovdje treba pripaziti, jer bi manjak dušika mogao dovesti do sitnih plodova i ulaska u alternativu.
Gnojidba kalijevim gnojivima koristi se kako bi se povećala proizvodnja antocijana i
obojenost plodova. Čini se da kalij može kompenzirati neke negativne učinke visoke
razine dušika na sintezu boje. Čak su neki istraživači mišljenja da kalij sam po sebi toliko
ne utječe na bolje bojanje, koliko neutralizira negativne efekte dušika.
FOLIJARNA PRIMJENA KALIJA
U godinama koje nisu toliko ekstremne po pitanju visokih noćnih temperatura, folijarna
primjena kalija, dala je iznimno dobre rezultate. Tako je Prof. Dr. Zoran Keserović u
pokusima sa sortom Fuji Kiku, koja inače ima genetski izraženo slabije bojanje, dobio
odlične rezultate, primjenjujući sredstvo Ripen K - foliar ( K2O 18 %). Sredstvo se
primjenjuje u dozi od 3-5 lit/ha. Prva primjena ide 24 dana prije berbe, a druga 10-12
dana prije berbe. Obavezno se dodaje istabilizator pH.
Voćari zadnjih godina sa uspjehom upotrebljavaju sredstvo Proteoleaf sa 40 % K2O.
TRAFOS K je posebno formulirano fosforno-kalijevo gnojivo, MYR KALIJ je prirodno
tekuće gnojivo za prevenciju ili liječenje simptoma nedostatka kalija. FINAL K je posebno formulirano gnojivo sa visokim sadržajem kalija u obliku kalij-helata, ne sadrži kloride, sulfate niti nitrate, te se stoga koristi u fazi početka dozrijevanja. PROTEOLEAF, uz ostale elemente sadrži naglašen pristupačan Kalij koji potpomaže nakupljanju šećera.
U praksi se koriste i gnojiva na bazi kalijeva monofosfata.( Fosfor – 50-55%;
Kalij – 33%.) u fazama kad je već postignuta krupnoća, a nedostaje boja.
Prevelika primjena Kalija kod sorata sa prekrupnim plodovima može pojačati opasnost od nastanka gorke pjegavosti. Tkivo potamni zbog pomanjkanja kalcija (Ca), odnosno
poremećaja u višku kalija (K) u plodovima.
REFLEKTIRAJUĆI MATERIJALI
Smješteni između redova, mogu reflektirati dio sunčevog zračenja unutar krošnje i
pojačati tvorbu antocijana. Zadnji rezultati pokazuju da se koristeći ove materijale, može u prvoj ruci ubrati i više od 40 % jabuka intenzivno obojanih crvenom bojom. Materijali su od metalizirane plastike, bijele plastike, te folije. Materijali se postavljaju 4-6 tjedana prije berbe, a cijena im se u SAD-u kreće oko 400 $ po ha.
PREKRIVANJE PLODOVA VREĆICAMA
U proljeće dok su jabuke promjerom manje od 25 mm, u vrijeme intenzivnog izduživanja
stanica, neki voćari u Japanu i SAD-u oko terminalnog ploda u gronji jabuke
stavljaju dvoslojnu vrećicu. Vanjski sloj vrećice je izrađen od za svijetlo nepropusnog
materijala, a unutrašnji sloj je od prozirnog voskom obloženog papira u boji ( crvena,
plava, zelena). Nakon 3 i više mjeseci, ovisno o sorti, ali otprilike 3 tjedna prije
predviđenog početka berbe, voćari skidaju vanjski neprozirni sloj vrećice, a unutrašnji
voštani sloj ostaje 2-10 dana na jabuci, ovisno o boji voska. U novije vrijeme postoje i
vrećice sa difuznim raspršivanjem svjetla za ravnomjernu obojenost plodova.

Adrian Horvat, dipl. ing.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.
PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Zrinsko Frankopanska 9/III Čakovec