Živa zemlja 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:45.

BOKSOVI ZA SVINJE, smještaj svinja

Suprasne krmače i nazimice potrebno je 5 dana prije očekivanog prasenja premjestiti u prasilište u kojem se odvija najzahtjevniji dio svinjogojske proizvodnje. U prasilištu krmače ostaju do odbica prasadi 21-28 dana na velikim farmama, 40-50 dana na gospodarstvima. Životinje se zbog stresa premještanja prvih par dana boravka u prasilištu ostave slobodne u boksu, a uklještenje se obavlja prije samog prasenja. Krmače su smještene u prasilištu u boksovima različite izvedbe. Najčešće se koriste klasični boksovi (krmača je smještena po duljini boksa) i dijagonalni boksovi. Boksovi prasadi omogućuju nesmetan pristup krmači i predstavljaju zaštitu prasadi od prignječenja od strane krmače. Klasični ili standardni boks dužine je 200-220 cm, širine 160 cm u središnjem dijelu je smještena krmača, a sa svake strane prasad. Središnji dio sastoji se od metalnih cijevi među kojima je razmak 20 cm kako bi prasad mogla prolaziti kroz njih. U dijagonalnom boksu krmača je poprijeko ukliještena u odnosu na stranice boksa. U ovom slučaju bolje je iskorišten prostor i potreban je manji boks (čak do 30%). Prasilište je potrebno dodatno grijati. Optimalna temperatura za krmače je 15-20 stupnjeva Celzijusa, a za malu prasad u prvim danima života 32-34 stupnjeva Celzijusa, a zato se vrši dogrijavanje ležišta za prasad. Grijanje cijelog objekta se vrši termogenom s toplim zrakom, pogon na ulje ili plin, radijatorima, plinskim lampama, a dogrijavanje visećim električnim infra-lampama, visećim plinskim grijalicama, električnim tepisima ili tepisima s toplom vodom. OBJEKTI za držanje svinja i uvjeti za držanje svinja POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO nastambe za svinje SVINJE ZA UZGOJ, prostor za tov svinja/a> TOV SVINJA - koliko traje tov svinjaPODOVI ZA SVINJE i uzgoj prasadiTOVILIŠTE, tov svinja na dubokoj stelji

Izvor: 2532