Živa zemlja 18.06.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 13:06.

Bolesti jagode - tamna ili crna trulež korijena jagoda

Kod nas je najraširenija tamna ili crna trulež korijena jagoda koju uzrokuju gljive roda Verticillium, Fusarium i Rhizoctonia. Ako je napadnut manji broj biljaka najbolje ih je čupanjem odmah odstraniti iz nasada. Djelomičnu zaštitu daje zalijevanje jagoda otopinom klortalonila* (Daconil 720 SC) ili iprodiona* (Kidan SC) (ako zaraza potječe od vrste Rhizoc-tonia solani), odnosno otopinom azoksistrobina* (Quadris SC) ili tebukonazola* (Folicur 250 EW) (ako je korijen jagoda napadnut gljivama iz roda Fusa-rium). Zbog sprječavanja mogućih šteta na korijenu jagoda od gljivica roda Phytophthora i Phytium struka preporučuje a proizvođači često pred sadnju potapaju presadnice jagoda u otopinu propamokarb-hidrok-sida* (Previcur 607 SL). Zbog karantenske vrste Phytophthora fragariae var. fragariae nasade jagoda podignute sadnjom uvezenih presadnica redovito zdravstveno pregledavati, a po potrebi odstraniti sve bolesne biljke i naknadno ili parcijalno nasad zalijevati otopinom meta-laksila* (Ridomil Gold MZ i sl.) ili Al-fosetila* (Previcur Energy, Aliette WG i sl.). *sve djelatne tvari oznažene ovim znakom nemaju službeno dopuštenje za primjenu u jagodama, kupinama i malinama u našoj zemlji, ali se u razvijenim europskim zemljama uspješno koriste u integriranoj proizvodnji (npr. Njemačka, Švicarska i dr.).

Izvor: 2816