Živa zemlja 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

Bolesti lišća jagoda - crvena pjegavost i siva pjegavost

Među bolestima lišća treba spomenuti crvenu pjegavost (Diplocarpon earliana) i sivu pjegavost (Mycosphaerella fra-gariae). U prosječnim godinama i uz preventivnu primjenu djelotvornih fungicidaazoksistrobin* (Quadris SC), difenkonazol* (Score 250 EC) i bakarnih pripravaka, spomenute lisne pjegavosti ne mogu ugroziti urode jagoda. Crvena pjegavost se obično u nasadu jagoda pojavljuje nakon berbe na starijem lišću, a siva pjegavost je česta u hladnim i vlažnim proljetnim mjesecima na mladom lišću. Lisne se pjegavosti u jačem intenzitetu pojavljuju pri uzgoju jagoda na otvorenom u završnim godinama eksploatacije nasada. *sve djelatne tvari oznažene ovim znakom nemaju službeno dopuštenje za primjenu u jagodama, kupinama i malinama u našoj zemlji, ali se u razvijenim europskim zemljama uspješno koriste u integriranoj proizvodnji (npr. Njemačka, Švicarska i dr.).

Izvor: 2816