Živa zemlja 11.03.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 15.07.2016. 12:34.

Čuvari dobre genetike krava muzara

Prošle subote u dvorani doma kulture u Belici godišnju skupštinu održala je ne toliko masovna, koliko značajna u uzgojnom smislu, Udruga međimurskih uzgajivača holstein goveda.
Naime, bez organizirane udruge i uzgojnog programa za određenu pasminu goveda, nema ni uzgojno valjanog (licenciranog) podmlatka kvalitetnih krava muzara holstein-frizijske pasmine, a međimurski govedari koji drže holstein goveda zainteresirani za što višu genetsku kvalitetu svojih krda baš kroz UMUH postižu taj specifičan cilj udruživanja - čuvanje kvalitetne genetike u krdima koja su izvorno uvoznog porijekla, no na farmama međimurskih govedara već je uzgojeno brojno potomstvo holstein-frizijskih krava koje kvalitetom ne zaostaje za uvoznim materijalom.
U izvješću o radu u 2009. godini koje je podnijela članovima UMUH-a predsjednica Marija Vranović ističe se da je UMUH uložio 20.000 kuna u edukaciju uzgajivača, da se radi lakšeg uzgojnog rada nabavilo kvalitetan kontejner za transport sperme kvalitetnih bikova, a jednako tako – za provođenje odredbi uzgojnog programa - odabrani su bikovi kvalitetnih linija iz reprocentra u Križevcima.
Bez UMUH-a ne prolazi nijedna stočarska izložba na MESAP-u, a iz krda kojim članovi UMUH-a raspolažu izdvojeno je u prošlih nekoliko godina više šampionskih grla.
U prošloj godini međimurski uzgajivači holsteina učlanjeni u Savez uzgajivača holstein goveda Hrvatske dobili su i posredno priznanje za svoj rad – primljeni su u punopravno članstvo istovjetnog europskog saveza, a s aktivnostima ciljanim na unapređenje uzgoja i daljnju edukaciju članova planira se i u 2010. godini.
Tako se trenutno razmatra ponuda reprodukcijskog centra u Križevcima o osposobljavanju govedara za samostalno provođenje umjetne oplodnje na svojim gospodarstvima, pokušava se pronaći puteve sigurnijeg plasmana (makar to u današnjim prilikama nije jednostavno) junica visokih genetskih predispozicija, a radi što boljeg obavještavanja članstva i javnosti o aktivnostima UMUH-a, planira se i otvaranje web stranice udruge. (MB)

Izvor: 2863