Živa zemlja 08.09.2020. 08:43. Zadnja izmjena: 08.09.2020. 08:50.

U voćnjaku

Defolijacija lišća kod sorte jabuke Zlatni delišes

Opadanje lišća (Necrotic Leaf Blotch – NLB) kod sorte jabuke Zlatni delišes uglavnom se pojavljuje krajem srpnja i početkom kolovoza. Javlja se najčešće kao posljedica fiziološkog stresa kod izmjenjivanja visokih temperatura i obilnijih padavina. Zahvaćeni su uglavnom stariji listovi na bujnim mladicama. Prvo se javljaju nekrotične, smeđe mrlje nepravilnog oblika, potom cijeli list požuti i na kraju opada. Iako je ovaj problem prisutan već godinama, neupućeni ga zamjenjuju sa bolesti Alternariom, dok se drugi brinu da li se ne radi o nekim novim bolestima.

Nekrotična mrlja listova kod fiziološke defolijacije obično se pojavljuje početkom srpnja, a najjača je kolovozu, u posljednjem dijelu vegetacijske sezone. Zreli listovi od baze do sredine uspravnih vodopija, brzorastućih izdanaka, obično su jedini koji pokazuju simptome. Mladi, nezreli listovi na vodopijama i zreli listovi pršljenastog rodnog drveta na starijem rodnom drvu obično nisu pogođeni, čime se ovo može razlikovati od nekih bolesti kao što su Glomerella (SAD) ili Botrytosphaeria.

Simptomi počinju kao internervalne mrlje listova, nakon čega slijedi žutilo zahvaćenih listova (kloroza) i odbacivanje koje može ponekad biti ozbiljno. Na lišću se iznenada pojavljuju nepravilne smeđe mrlje, obično promjera 0,5 do 2,5 centimetara, a ponekad mogu biti i veće. Nekroze obično omeđuju veće lisne žile. Mnogi zahvaćeni listovi zatim požute i opadaju nekoliko dana nakon što se pojave nekrotične mrlje. Najčešće se pojavljuje krajem srpnja, a sama defolijacija je najjača tijekom kolovoza.

Intenzitet opadanja varira od voćnjaka do voćnjaka i od stabla do stabla unutar istog voćnjaka, a jače je izražen na starijim stablima od 15 godina. Obilaskom voćnjaka po terenu i promatranjem ustanovljeno je slijedeće :

  • Stabla koja imaju redovitu rodnost imaju manju defolijaciju listova od stabala koja imaju alternativnu rodnost.
  • Stabla koja su prebujna i pregnojena dušikom imaju jače izraženu defolijaciju.
  • Stabla na kojima je rast završio tijekom srpnja te krajem srpnja imaju zatvorene sve terminalne pupove, manje su zahvaćena.
  • Stabla formirana sa ispravnom izoliranom provodnicom, a time i sa manje vodopija, obično imaju manje defolijacije listova.
  • Mlađa stabla manje su zahvaćena od starijih nasada, vjerojatno jer su rodnija, a time i manje bujna.
  • Čak i stabla u slabo orezanim i neorezanim voćnjacima imaju slabiju fiziološku defolijaciju.
  • Po nekim podacima stabla tretirana mankozebom mangan i cink) imala su slabiju defolijaciju.

Postoje podaci da je primjenom mangana moguće smanjiti i defolijaciju. Preventivno, najmanje 15 dana prije pojave simptoma poželjno je prskati sa preparatima koji sadrže mikroelemente, naročito naglašeni MANGAN i CINK i ponoviti ako se nastavi izmjenjivanje vrući i kišovitih dana. Druga varijanta je koristiti aminokiseline kao regulator stresa uz dodatak mikroelemenata, naročito Mn i Zn.

Za razliku od bolesti Botryosphaeria obtusa ili Glomerelle kod NLB ne postoje koncentrične lezije i krugovi, a fleke su nešto veće (fotografija iznad).

Simptomi su ponekad slični bolesti Glomerela  (fotografija iznad) koja je dosta česta u SAD (North Carolina)

Fiziološka defolijacija (Necrotic Leaf Blotch – NLB) gotovo uvijek „napada“ bujne grane posebice vodopije

Fiziološka defolijacija (Necrotic Leaf Blotch – NLB) zahvaća i donje prebujne grane.

Ponekad se na listovima javljaju i tzv. kaptanove pjege. Na lišću javljaju se kada se preparati na bazi kaptana primjenjuju u uvjetima jako vlažnog vremena. Obično su jača oštećenja na listovima koji su bliže atomizeru zbog smanjenog utroška vode, a time i pojačane koncentracije preparata, pa je i depozit preparata veći. Obično se ovakve promjene javljaju na lišću iste starosti, uglavnom na mlađem, osjetljivijem vršnom lišću mladica.

Izvor: Adrian Horvat, dipl. ing.