Živa zemlja 12.02.2017. 09:51.

Strahoninec

Drva spremna za još "minusa"

Dozvolu za upravljanje motornom pilom srećom ima Nikola Grabar iz Strahoninca. Upravo taj alat omogućit će mu da brže i lakše hrpu drva koju su dovezli iz šume pretvori u cjepanice, odnosno u drva za ogrjev. – Ja sam glavni s motorkom, a u pospremanju drva pomaže cijela obitelj, tako da je sve to skupa- čas posla. Zima još nije gotova, ali mi se zime ne bojimo, kazao je N. Grabar prije nego je uključio pilu i bacio se na posao.