Živa zemlja 12.01.2012. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:18.

Godišnja skupština udruge ratara

Redovnu godišnju skupštinu, prvu za jednu cjelovitu godinu, u caffe baru Argentina u Kuršancu održala je 23. prosinca 2011. Udruga ratara Međimurske županije.
Stjepan Jurinec, predsjednik, u svom je izvješću ukratko nabrojio koje su aktivnosti okupirale najmlađu od međimurskih poljoprivredničkih udruga, pri čemu je naglasio:
- Udruga ratara Međimurske županije primarno je osnovana zbog zastupanja interesa poljoprivrednih proizvođača u Međimurskoj županiji čija je djelatnost isključivo, ili barem u najvećem dijelu, orijentirana na ratarsku proizvodnju. Pri tome su se ključne aktivnosti svodile na održavanje kontakta s institucijama županijske i državne razine (resorni Upravni odjel Međimurske županije, resorno Ministarstvo Vlade Republike Hrvatske) i srodnim udrugama i savezima iz cijele Hrvatske u razmatranju problema s kojima su se susretali ratari u svom radu i pronalaženju mogućih rješenja za te probleme, što, na žalost, nije u najvećem broju slučajeva i uspijevalo.
PROAKTIVNO OD POČETKA
- Prošla, 2011. godina počela je za nas s razgovorima o utemeljenju Hrvatske poljoprivredne komore koji su započeli još u prosincu 2010. godine, na kojima smo za članstvo osigurali porijenos informacija o ulozi, svrsi i načinu rada HPK-a, a od župana Međimurske županije Ivice Perhoča uspjeli smo dobiti - na zahtjev naše i drugih poljoprivredničkih udruga – najavu kojom će se dinamikom isplaćivati zaostali poticaji iz 2008. i 2009. godine za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, u ukupnom iznosu od 300.000 kuna.
Surađivali smo sa svim drugim poljoprivredničkim udrugama u Županiji, kao i s kolegama iz drugih regija, posebno u zajedničkom nastupu u razgovorima vođenim s ministrom poljoprivrede Petrom Čobankovićem o kvotama za plavi dizel, o potrebi jednostavne i efikasne legalizacije bespravno podignutih objekata koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje, o davanju u zakup i prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta...
OD BANKE DO HISTERIJE
- Bavili smo se i edukacijom članstva, prenošenjem i tumačenjem važnih informacija pri upisu u ARKOD, a Udruga ratara Međimurske županije dala je svoj puni doprinos – kako u razgovorima, tako i u dopuštenim metodama javnog pritiska na resorno Ministarstvo i Vladu RH u donošenju niza pravilnika i sporazuma kojima je barem dio naših problema riješen – bez obzira radilo se o otkupnoj cijeni pšenice, HBOR-ovom kreditiranju skladišnica, isplatama poticaja ili otvaranju tema kao što su posljedice uzimanja 2011. godine kao referentne godine, potreba utemeljenja hrvatske poljoprivredne banke ili naknada šteta koje su trpjeli povrćari zbog opće histerije izazvane pojavom escherihije colli u zapadnoeuropskim zemljama.
U KOMORI I UDRUŽENI
- Krajem 2011. godine Udruga ratara Međimurske županije uključena je u izbor Vijeća Hrvatske poljoprivredne komore – Županijsko-regionalne komore Međimurske županije, čime je preuzela aktivnu ulogu u uhodavanju važne institucije i za međimurske poljoprivrednike.
Kao udruga, još nismo postigli višu razinu organizacije na kojoj bi se – s interesno organiziranim i udruženim članstvom – krenulo k aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje bolje tržišne pozicije nas ratara. Mi smo, naime, u relativno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge poljoprivredne djelatnosti budući da su naši proizvodi uglavnom sirovine za daljnju preradu i malo je onih koji finalizacijom svoje proizvodnje mogu postići boje tržišne efekte.
Ipak, kao pojedinci, i najveći među ratarima po opsegu proizvodnje, ne možemo računati s opstankom na tržištu koje je nemilosrdno, već samo udruženi, spremni za zajedničku reakciju i na zajedničko rješavanje problema, na zajednički nastup na tržištu u nekom od mogućih oblika takvog nastupa možemo za sebe, svoje obitelji osigurati pristojnu egistenciju i okvir za rad.
U fazi uhodavanja udruge, u traženju mjesta u sustavu hrvatske poljoprivrede, za početak je učinjeno što se učiniti moglo i u svojim planovima budućih aktivnosti zato zapisujemo ideje i programe koji će biti izravno u funkciji poboljšanja položaja svih nas u ratarskoj proizvodnji, stvaranja jasne pozicije u odnosu na institucije tijela lokalne, regionalne i državne vlasti, po uzoru na naše kolege u razvijenim zemljama Europske unije u koju – moramo priznati – ipak s velikim strahom i neizvjesnošću idemo.
(MB)

Izvor: 2959