Živa zemlja 04.08.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:17.

Gotova žetva pšenice u Međimurju

Završena je ovogodišnja žetva pšenice u Međimurju, a prema svim pokazateljima, ovom je najvažnijom krušaricom bilo zasijano 20 do 30 posto manje površina nego protekle godine. Naš najveći otkupljivač pšenice - Čakovečki mlinovi, s otkupom roda 2011. počeli su 6. srpnja, a osim pšenice, s međimurskih polja otkupljeno je i nešto pšenice s područja Varaždinske županije. Koliko je pšenice otkupljeno, iz Mlinova (čiji je kapacitet silosa 50 tisuća tona) nam nisu rekli, ali su potvrdili da je preuzeta sva ponuđena pšenica te da je zrno dobre kvalitete. Za pšenicu standardne kvalitete (vlaga 13,5%, hektolitarska masa 76 kg/hl, primjese 5%) poljoprivrednicima je ponuđena cijena od 1,25 kuna po kilogramu, uz odbitak 1% ulaznog kala te 0,04 kuna po kilogramu na ime troškova prijema. U cijenu je uračunat i prijevoz do silosa Čakovec, a svi su proizvođači pšenice novac za isporučeno zrno na svoje račune dobili u roku od dva dana. Osim kupnje, Mlinovi i ove godine primaju pšenicu na polog za prodaju i zamjenu, a poljoprivrednici i gospodarstva koja će pšenicu predati na polog moraju sa sobom donijeti i knjižice pologa kako bi se mogla obaviti sva potrebna evidentiranja. Pšenica će se na polog moći predavati do zadnjeg dana kolovoza, nakon čega više neće postojati mogućnost predaje pšenice na polog za prodaju, za zamjenu ili direktne zamjene.
Najniža cijena u
okruženju
Ovogodišnja cijena od 1,25 kuna po kilogramu najniža je cijena ne samo u Hrvatskoj, nego i u okruženju, pa je logično da su međimurski poljoprivrednici nezadovoljni.
Predsjednik Udruge ratara Međimurske županije Stjepan Jurinec rekao nam je da su cijenu od 1,25 kuna Čakovečki mlinovi dali u početku žetve.
- Sada vidimo da je to jedna od najnižih cijena u okruženju. Trenutna cijena na francuskoj burzi je 1,45 kuna, a Agrokor je ponudio cijenu od 1,35 kuna, što je akontacijska cijena, s tim da će se konačna cijena odrediti 31. kolovoza. Očekujemo da bi to mogla biti cijena do 1,60 kuna po kilogramu. Vidjet ćemo, još ne znamo koja će cijena biti “referentna”, ona s mađarske, talijanske, ili francuske burze koja “drži” nekakvu srednju cijenu. Problem s Čakovečkim mlinovima je u tome što su međimurski poljoprivrednici bili prisiljeni prodati pšenicu po ponuđenoj cijeni jer je nemaju gdje skladištiti. Istina, Čakovečki mlinovi uvijek su bili korektni prema međimurskom proizvođaču, pa i sada apeliram na njih da tu razliku, koja će eventualno nastati, isplate. Istina, pšenica je sada njihova, platili su je po cijeni koju su ponudili i mi ne možemo na to utjecati, ali Međimurci će iduće godine sigurno razmisliti kome će prodati pšenicu i za koga će je sijati. Više-manje je sad stvar dobre volje Čakovečkih mlinova hoće li ili ne izaći u suret poljoprivrednicima. Mi na to ne možemo utjecati, ali iduće godine ići sijati za nekoga tko će ti dati najnižu cijenu - nema smisla. Velik problem cijele sjeverozapadne Hrvatske je taj što nema niti jednog licenciranog silosa koji bi mogao, uz izdavanje skladišnice, prihvatiti pšenicu. Onda neka proizvođači sami određuju trenutak u kojem svoju pšenicu žele prodati. Na žalost, Čakovečki mlinovi ne žele razgovarati s nama kao s Udrugom iako članovi naše udruge proizvedu oko 10 tisuća tona pšenice. Ima silosa u Međimurju i trebalo bi naći nekakav model za skladištenje. Prema mojim saznanjima, oko 3.000 tona u Međimurju je spremljeno i čeka se bolja cijena. Prošle godine su oni koji su pričekali samo mjesec dana ostvarili razliku u cijeni od 50 do 100 tisuća kuna.
Prema mojoj procjeni, Čakovečki mlinovi otkupili su oko 7 tisuća tona međimurske pšenice, dok su im godišnje potrebe oko 50 tisuća tona. Svake im godine možemo ponuditi do 20 tisuća tona, uz korektan odnos i jasna pravila igre, rekao je Jurinec, a na pitanje o mogućim prosvjedima potvrdio da Međimurci najvjerojatnije neće prosvjedovati, osim ako se ne ispoštuju nedavno postignuti dogovori, a tada bi se i Međimurci mogli pridružiti ostalim kolegama iz Hrvatske.
V. Trstenjak

Izvor: 2936