Živa zemlja 03.04.2017. 14:35.

Općina Nedelišće

Imela napala breze u Črečanu, Macincu i Trnovcu

Predstavnici Općine Nedelišće sa stručnjacima Čakoma pregledali su breze u Črečanu, Macincu i Trnovcu.

- Breze su jako zaražene imelom. Moglo bi se pokušati stručno ih orezati, no, zaključeno je kako im nema spasa. Stoga ih treba ukloniti - kaže Sanja Zorković, voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti Općine Nedelišće. Dio breza kod nogometnog igrališta u Trnovcu već je srušen, a druge dvije kritične lokacije su groblje u Macincu i prostor iza doma kulture u Črečanu.