Živa zemlja 20.12.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:58.

Ishodite dozvole za zdence i bušotine

VAŽNO ZA OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Uz legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, pred poljoprivredncima je i obveza kojoj se do kraja godine moraju odazvati: legalizacija navodnjavanja!
Naime, moraju ishoditi vodopravne dozvole za navodnjavanje ako su im izvor navodnjavanja površinske vode za do ukupno 10 ha zemljišta istog vlasnika ili ako koriste podzemne vode koje crpe na zemljištu ukupne površine do 5 ha istog vlasnika.
Za zahvaćanje voda za navodnjavanje vodopravne dozvole izdaju Hrvatske vode. Prema izmjanama i dopunama Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (Narodne novine broj 79/2013) moguće je (i obvezno!), uz minimalno zadovoljavanje uvjeta, legalizirati postojeće zdence (bušotine) za navodnjavanje. Za legalizaciju se zahtjevi moraju podnijeti do 31. prosinca 2013. godine, a nakon isteka tog roka, neće se moći podnositi.
Za sve informacije vezane uz izdavanje vodopravne dozvole treba se obratiti vodnogospodarskim odjelima Hrvatskih voda, u Čakovcu je to Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Trnava”, sa sjedištem u Čakovcu, Ivana Mažuranića 2. Telefon je 396-301, a e-mail: ivica.mustac@voda.hr. (mb)

Izvor: 3060