Živa zemlja 19.05.2015. 00:00. Zadnja izmjena: 27.04.2016. 09:35.

Reakcije

Izigran sam, upozoravam moguće „žrtve“! (II.)

Obraćamo vam se kao punomoćnici tvrtke Agro-vet d.o.o. iz Križevaca, Ulica Alberta Štrige 7, a vezano uz članak objavljen u vašem listu "Međimurje" dana 4. svibnja 2015.g na str. 47. pod naslovom „Izigran sam, upozoravam moguće „žrtve“!. 

U navedenom članku vaš novinar g. M. Belčić piše o poslovnom odnosu između g. Mladena Hajdarovića i tvrtke Agro-vet d.o.o. vezanom uz Ugovor o kooperantskom tovu svinja, međutim, u članku se iznosi samo jedna strana priče i to g. Hajdarovića, a pri tome je izneseno više netočnih informacija. 

Tako se u članku citira g. Hajdarovića koji navodi da tvrtka Agro-vet d.o.o. za cijelo vrijeme tova nije postupala po ugovoru, da su svinje u tovu umjesto 4 mjeseca ostale u tovu 8 mjeseci, da je tvrtka Agro-vet d.o.o. prestala isporučivati smjesu za tov svinja te da je zbog toga g. Hajdarović nakon završenog tova i izvršenog obračuna ostao još dužan tvrtki Agro-vet d.o.o.. Pri tome, g. Hajdarović svoje tvrdnje pokušava potkrijepiti naručenim nalazom i mišljenjem financijsko-knjigovodstvene vještakinje Vlatke Vukobratović.

Navedene informacije iznesene u članku su neistinite, i tvrtka Agro-vet d.o.o., Križevci, prije svega, mora reagirati na te neistine zbog svojih cijenjenih i mnogobrojnih poslovnih partnera, kooperanata i suradnika. 

Dotični gospodin Hajdarović je u više navrata od voditelja kooperacije tvrtke Agro-vet d.o.o. bio upozoravan na loše uvjete na svojoj farmi i neadekvatnu hranidbu svinja. Komunikacija za vrijeme trajanja tova je bila učestala ne samo telefonom, već i osobnim kontaktom voditelja kooperacije kod redovnog pregleda farme. 

Prekomjerni utrošak smjese od strane g. Hajdarovića nije bio rezultat prekomjerne dužine trajanja tova kako to navodi g. Hajdarović, već činjenice da je g. Hajdarović u to vrijeme imao i svoje vlastite svinje (što po ugovoru nije dozvoljeno) te ih je hranio smjesom tvrtke Agro-Vet-a d.o.o. bez znanja voditelja kooperacije. Na taj način je izgladnjivao svinje u vlasništvu Agro-Vet d.o.o. i automatski produžio trajanje tova.

Tako je nakon tri i pol mjeseca kooperant Hajdarović imao samo 48 svinja u klaoničkoj težini dok su sve ostale svinje bile u kilaži od cca. 80 kg. U normalnom tovu u to vrijeme većina svinja bi trebala biti u završnoj klaoničkoj težini.

Od sredine tova g. Hajdarović je bio upozoravan da utrošak smjese nije proporcionalan sa stvarnom kilažom svinja. Nekorektan odnos pokazao je i u slučaju kada je pozvao veterinarsku inspekciju i izjavio da tvrtka Agro-vet d.o.o. ne želi preuzeti svinje, a prava istina je da tvrtka Agro-vet d.o.o. nije niti bila u mogućnosti preuzeti svinje jer iste nisu bile u potrebnoj klaoničkoj kilaži.

U tom smislu jasno je da veterinarska inspekcija protiv tvrtke Agro-vet d.o.o. nije ništa poduzela, jer je od strane tvrtke Agro-vet d.o.o. postupljeno u cijelosti po zakonu, dok je bilo elemenata da se postupak pokrene protiv g. Hajdarovića koji je postupao suprotno Zakonu o dobrobiti životinja gdje je predviđeno da je posjednik dužan voditi brigu o životinjama, što g. Hajdarović, na žalost, nije činio. 

Nalaz i mišljenje sudske vještakinje Vlatke Vukobratović, na koji se g. Hajdarović poziva u svojim navodima, privatno je naručen od strane g. Hajdarovića i sastavljen je isključivo temeljem njegovih navoda. Dakle, već samim time, navedeni nalaz nije objektivan, i ne odgovara stvarnom stanju. Pogotovo treba imati u vidu činjenicu da je navedena vještakinja financijsko – knjigovodstvene struke, a ne veterinarske ili agronomske struke, tako da se vještakinja u njemu bavi nečime što ne razumije i što nije njezina struka. 

Nadalje, g. Hajdarović se u članku želi prikazati kao osoba koja savjesno radi svoj posao, koja nikada nije imala lošeg iskustva u tovu svinja sa ostalim tvrtkama, a sve kako bi se njegovim navodima dala dodatna uvjerljivost. 

Međutim, gospodinu Hajdaroviću je više tvrtki iz Vašeg kraja, s kojima je ugovorio tov svinja, otkazalo suradnju iz istih ili sličnih razloga zbog kojih je to učinila i tvrtka Agro-vet d.o.o., te su te tvrtke također bile prozivane od strane g. Hajdarovića u Vašem listu. Na žalost, tvrtka Agro-vet d.o.o. je o tim slučajevima g. Hajdarovića sa drugim tvrtkama saznala tek ovih dana, kada su se te tri tvrtke javile tvrtki Agro-vet d.o.o. upravo povodom objavljenog članka. Sve tri tvrtke bile su izmanipulirane od strane g. Hajdarovića na isti način.

Na kraju treba još spomenuti da je unatoč kršenju Ugovora o tovu od strane g. Hajdarovića, tvrtka Agro-vet d.o.o. izašla u susret g. Hajdaroviću ponudivši mu otplatu duga na rate što je isti odbio. Stoga je tvrtki Agro-vet jedino preostalo da svoja potraživanja pokuša naplatiti putem zadužnice blokadom njegovog računa što do danas nije u cijelosti uspjela. 

Dakle, osim što je g. Hajdarović tvrtci Agr-vet d.o.o. nanio materijalnu štetu, objavom naprijed navedenog članka, isti joj je uz pomoć vašeg lista nanio štetu ugledu i poslovanju. 

Stoga bi javnost trebalo upozoriti na način poslovanja g. Hajdarovića jer on je taj koji svojim poslovnim partnerima nanosi štetu što je tvrtka Agro-vet d.o.o. na žalost prekasno saznala.   

Izvor: 3134