Živa zemlja 05.06.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:22.

Košnica je staja stoke sitnog zuba

I ove godine, kao vanjski suradnik Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Velimir Glumac, dr. vet. med., u svom je pčelinjaku kraj Novog Sela na Dravi održao praktičnu nastavu za tri skupine studenata IV. godine veterine.
U okviru kolegija biologija i patologija pčela budući veterinari na terenu, tek osobnim zavirivanjem u košnicu koja je staja za stoku (naj)sitnijeg zuba mogu naučiti što treba o postupanju s pčelama, o metodologiji pregleda pčelinjih zajednica, o biološkim karakteristikama pčela i pčelinjih legla, o osnovama tehnologije pčelarenja, proizvodnje meda, propolisa, matične mliječi, peluda te uzgoja matica.
U izvođenju praktične nastave u pčelinjaku dr. sc. V. Glumcu asistiraju kolege sa Zavoda za biologiju i patologiju pčela i riba Veterinarskog fakulteta, nositelji kolegija prof, dr. sc. Željka Matašin, doc. dr. sc. Ivana Tlak Geiger i doc. dr. sc. Emil Gjurčević. (MB)

Izvor: 3032