Živa zemlja 24.05.2019. 10:16. Zadnja izmjena: 24.05.2019. 10:22.

Vinogradarstvo

Manjak bora na vinovoj lozi

Bor (B) je najvažniji mikroelement u ishrani vinove loze. O njemu ovisi pravilan razvoj i rast mladica, a posebno je važan u tijeku cvatnje vinove loze.

Simptomi manjka bora su slijedeći:

 • osipanje bobica u tijeku cvatnje. Bobice ostaju neoplođene, sitne, u fazi veličine 2-4 mm lagano potamne pa podsjećaju na napad peronospore ili pepelnice.
 • donjim listovima žile ostaju zelene, no između žila javlja se žućkasta mramorirana boja.
 • vršni rast je usporen, gornji listovi su također mramorirani.
 • u slučaju jačeg manjka tijekom ljetnih mjeseci vršni internodiji su skraćeni te se na vrhovima ponekad javi izgled “metle”,osobito na sorti graševina.

Bor je kao mikroelemenat najviše ispirljiv od svih hranjiva, pa se njegov manjak najčešće javlja na pjeskovitim tlima, ali isto tako i na teškim hladnim tlima sa vrlo niskim pH. (4,0 – 5,0). Isto tako i na jako karbonatnim tlima sa pH8. Sve su sorte podjenako osjetljive na manjak bora, no neke poput moslavca, chardonnaya i graševine vrlo lako manifestiraju simptome manjka.

Vinova loza treba od 100-200 gr bora/hektaru godišnje za normalan rast i urod. Dakle vrlo male količine. Zato se bor navodi kao mikroelemenat. Treba ga jako malo, ali bez njega se ne može. Neka od mineralnih gnojva NPK u svojem sastavu imaju također naveden i bor. Općenito gledano na svim laganim i pjeskovitim tlima, poželjno je gnojidbu obavljati ne odjednom već u više navrata kako se hranjiva ne bi ispirala, osobito tijekom zime. Bor je od svih hranjivih elemetana najviše podložan ispiranju. Ako nedostaje bora treba ga putem tla dodati: od 20 do 40 kg/ha, više na težim, a manje na lakšim tlima.

Neka od mineralnih gnojiva koja sadrže bor (B)

 • Gnojivo NPK 5-15-30 + 0,5 B2O3
 • MYR BORO - Borno gnojivo u otopini
 • Agroblen Total 14-11-19 + 0,1 B
 • Agroblen Total 9-20-8 + 3 MgO + 0,1 B
 • Gnojivo MIKROVIT BOR

Ukoliko se radi o jačem nedostatku Bora, vjerojatno će ga biti potrebno dodati folijarnim putem. Najčešće se folijarna prihrana borom kombinira sa zaštitom protiv peronospore i pepelnice, no uvijek je potrebno u uputstvima SZB pročitati koja se od njih smiju, a koja ne smiju miješati sa folijarnim preparatima na bazi bora. Za folijarno uklanjanje nedostatka bora moguće je koristiti neke od slijedećih preparata:

 • Praškasto gnojivo Foliarel 21% B, Folifertil B, Borogreen, koriste se po priloženim uputstvima, također ne po vrućem danu. Općenito je najbolje sve folijarne prihrane obaviti u večernjim satima, kak bi se tijekom hladne noći omogućilo bolje usvajanje u listove.

Budući da je vinova loza osjetljiva na nedostatak bora, a jednako tako i na toksičnost (zbog prekomjerne gnojidbe ) potrebo je voditi računa o tome naročito kod primjene i zadanih koncentracija folijarnih pripravaka. Treba voditi računa da visok sadržaj bora u tlu ili vodi za natapanje tla toksično djeluje na vinovu lozu.

Bor možemo dodati u tlo i na način da borax (natrijev tetraborat) dodajemo u jesenska ili rano proljetna prskanja pasice glifosatima, (Cidokor, Clinic, Total, Boom effect) a potrebno je preračunati potrošnju vode i koncentraciju tako da dodamo 5 - 7 kg čistog bora na 1 ha.

Manjak BORA na mladom dvogodišnjem nasadu graševine. Vrh raste deformirano, po lišću točkaste nepravilne nekroze.

Manjak BORA na rodnom trsu Chardonnaya na vrlo pjeskovitom tlu. Osipanje, neke bobice zaostaju, neke plavkaste, po listovima točkaste nekroze.

Izvor: Adrian Horvat, dipl. ing.