Živa zemlja 12.05.2016. 09:51. Zadnja izmjena: 12.05.2016. 10:13.

Elementarna nepogoda

Mnogi vinogradi "obrani", jabuka neće biti ni za košaricu, stradale i ratarske kulture...

Kao što smo već javljali, župan Matija Posavec proglasio je stanje elementarne nepogode "mraz" za cijelo područje Međimurske županije. Zbog niskih temperatura zabilježenih na području Međimurja od 26. do 30. travnja koje su kulminirale jakim mrazom, voćnjaci i vinogradi iznimno su oštećeni, ali i ratarske kulture.

Prve su procjene stručnjaka bile da je šteta na trajnim nasadima takva da se može reći da je berba u vinogradima "već gotova", a da se jabuka neće u Međimurju ubrati "ni za jednu košaricu".

S druge strane, to ne znači da vinogradari i voćari neće – nakon što je mraz uništio očekivani ovogodišnji urod - u svojim nasadima imati posla i troškova.

Župan je i naložio povjerenstvima za procjenu šteta od elementarne nepogode u svim jedinicama lokalne samouprave da u najkraćem roku utvrde stanje nasada i pokrenu postupak prijave štete.

VOĆARI ZAHTIJEVAJU

Budući da je elementarnom nepogodom bilo zahvaćeno gotovo cijelo područje Hrvatske, sastalo se 3. svibnja u Zagrebu Vijeće Hrvatske voćarske zajednice, koje je osnovalo i krizni stožer za što brže i točnije utvrđivanje šteta i koordinaciju aktivnosti "na terenu", ali od Vlade se traži i konkretna pomoć, u prvom redu aktiviranje instrumenata pomoći voćarima do razine EU-komisije, a zbog prezaduženosti velikog broja voćara od HBOR-a se očekuje reprogramiranje kreditnih zaduženja, smanjenje kamata, pa i otpis kredita za godinu u kojoj voćari neće imati prihode.

Hrvatska voćarska zajednica zahtijeva i oslobađanje od plaćanja komunalne i vodne naknade na godinu dana te od plaćanja poreza na dohodak od 25 % na sezonski rad u poljoprivredi. Premda iz iskustva već voćari (i ostali poljoprivrednici) znaju da se procjene šteta radi naknade moraju napraviti, ne očekuju značajniju pomoć, jer štete su velikog opsega, a novac koji je na raspolaganju nedostatan.

Zahtjevi Hrvatske voćarske zajednice doživljavaju se kao jedan od mogućih modela pomoći u nastojanju da se prebrodi jedna, za vinogradare i voćare pogotovo, katastrofalna godina u kojoj ih čekaju samo još – troškovi.

VINOGRADARI, VOĆARI, RATARI KAŽU...

Zlatko Novak iz Sv. Urbana (Rimščak):
"Moram reći da sam sretan jer moje gorice nisu pomrzle. Imam vinograde tamo gdje su ih naši djedovi sadili, a ne na njivama. Prošlih godina se poticalo sve i svašta u sadnji novih nasada, koji nisu svi na pogodnim lokacijama, sad se za to plaća cijena..."

Matej Trstenjak iz Sv. Urbana:

"Moja obitelj ima oko 8.000 trsova na tri lokacije (Urban-Stanetinec) i koliko smo vidjeli, nama ništa nije smrzlo. Vinogradi su nam dosta visoko položeni, pa čak nema štete ni u mladom vinogradu. A vidim da je i orijentacija vinograda na mnogo mjesta bla presudna: s jedne strane ceste vidite da je sve u redu, s druge strane ceste sve je smrzlo... Pokazalo se da su stari položaji vinograda najbolji i da su pametno bili birani."

Franjo Dodlek iz Belice:

"Na krumpirištima je vidljiva prilična šteta. Stradala je cima i mi možemo računati da će nam urod biti od 20 do 30 % niži, ali nakon mraza zabrinuti smo za posađeni krumpir koji ne klija. Sjeme se ne budi, vidimo da je živo, ali ne diže se iz zemlje. Ne povise li se temperature brzo i osjetno, štete bi mogle biti i veće. Što se može dogoditi nakon elementarne nepogode za sve sorte ne znamo, nemamo iskustva s nekoliko novih sorti kako se ponašaju nakon uvjeta kakve smo imali prošlih tjedana."

Stjepan Jurinec iz Ivanovca:

"Nama tu u ravnici – koliko se za sada može vidjeti – nisu ozbiljno stradali kukuruzi, ali samo oni koji su kasnije sijani. Međutim, u gornjem dijelu Međimurja, a i tamo gdje su kukuruzi već jače iznikli, možda će se nešto morati zasijavati iznova. Prolazio sam poljima da vidim kakvo je stanje, iznikli kukuruz se počeo žutiti, neizvjesno je hoće li se i u kojoj mjeri oporaviti, a mi – ako želimo računati s bilo kakvim urodom ove godine – ne možemo predugo čekati s odlukom sijati iznova ili ne..."

Zoran Lovrek, agronom iz Čakovca:

"Nema voćne vrste koja nije stradala od mraza u cijelom Međimurju, štete su posebno izražene na intenzivnim nasadima. Obišao sam dobar dio Hrvatske ovih dana, štete su velike čak i tamo gdje je u prvi mah izgledalo da ih nema. Tako da se mi voćari moramo pomiriti sa situacijom: berbe neće biti, ali moramo podnijeti troškove njege nasada kao da je normalan godina, samo što nećemo imati dva tretiranja za zaštitu plodova... Treba očuvati lisnu masu, treba očuvati zdravlje i dobru kondiciju voćaka da ne bismo i druge godine imali posljedične štete u urodu. I mislim da će naknade za pretrpljenu štetu od mraza biti zapravo simbolične, jer novac koji je na raspolaganju nije dovoljan za više. S raspoloživim novcem štete se neće ni ublažiti, kamo li sanirati... "