Živa zemlja 06.10.2016. 07:58. Zadnja izmjena: 06.10.2016. 07:59.

Centar dr. Rudolfa Steinera

Na sajmu ORGANICA u sklopu Sajma zdravog življenja na Zagrebačkom velesajmu

U subotu, 1. listopada u dvorani paviljona 9. u okviru programa  Ministarstva poljoprivrede, Centar dr. Rudolfa Steinera predstavio je svoju misiju i djelovanje u promociji biodinamičke poljoprivredne proizvodnje. Uz sudjelovanje nekoliko predavača, proizvođača i prerađivača iz Međimurja, koji primjenjuju znanje o biodinamičkoj poljoprivredi u svojoj praksi i proizvodnji, još više smo približili ovaj vid ekološke poljoprivrede svim zainteresiranim posjetiteljima, kojih je na predavanjima bilo doista u velikom broju.

U prezentaciji programa pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, sudjelovao je stručni tim iz Međimurja sa sljedećim temama:

  • mr.sc. Dijana Posavec, dipl.ing.: Misija i djelovanje Centra dr. Rudolfa Steinera u promociji biodinamičke proizvodnje
  • Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.: Temelji biodinamičke proizvodnje
  • Natalija Peter Hunjadi, dipl. ing.agr.: Biodinamičkom proizvodnjom do zdrave hrene; Biodinamička proizvodnja u EU
  • Bernarda Orehovec: Biodinamika u praks
  • Poljoprivredna gospodarstva s biodinamičkom proizvodnjom: OPG-i Palavra, Grdić, Čegec, Šeković i Belak
  • Dubravka Malić: Službena kontrola eko-proizvodnje