Živa zemlja 07.01.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

Natječaj za dvije mjere iz IPARD-programa

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 23. prosinca 2009. objavilo je javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz mjere 101. i 103. IPARD programa. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 153/09.
Spomenute mjere obuhvaćaju ulaganja u poljoprivredna gospodarstva radi restrukturiranja i dostizanja standarda EU, a mogući su korisnici poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, koja su 100 % u privatnom ili do 25 % u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave.
Ulaganja unutar mjere 101. dozvoljena su za sektor sektor mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, proizvodnje jaja, te sektor voća i povrća. Natječaj podrazumijeva minimalnu ukupnu vrijednost ulaganja po projektu od 13.500 eura (100.000 kuna), a maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja po korisniku je ograničena na 900.000 eura (6.570.000 kuna), osim sektora proizvodnje jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000 eura (14.600.000 kuna).
Predviđeni iznos javne potpore je od 50 % do 75 % ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekte.
Mjera 103. odnosi se na ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda radi restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda EU, a mogući su korisnici obrti i poduzeća ili poljoprivredne zadruge 100 % u privatnom ili do 25 % u državnom vlasništvu odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave, podrazumijeva se da su u sustavu PDV, te registrirani za odnosnu djelatnost u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki.
Ulaganja su unutar mjere 103. dozvoljena za sektor mlijeka i mljekarstva, mesa, ribarstva, vinarstva, te sektor maslinovog ulja.
Minimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu tu je viša i iznosi 33.800 eura (250.000 kuna), a maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku je 3.000.000 eura (21.900.000 kuna). Iznos javne potpore bit će do 50 % ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekte. U prihvatljive troškove za mjere 101. i 103. se ubrajaju izgradnja ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnja nove mehanizacije i opreme, uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti imovine, opći troškovi - naknade za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnja prava na patente i licence...
Rok za podnošenje prijava na natječaj počinje teći od 4. siječnja 2010. i traje do 4. ožujka 2010.
Sve dodatne informacije nalaze se na službenoj web stranici MPRRR - www.mps.hr. (MB)

Izvor: 2854