Živa zemlja 28.05.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:22.

Navodnjavanje u općini Nedelišće

Zakupljeno državno zemljište mora se navodnjavati, inače…

- Bilo je u početku problema s navodnjavanjem, no, sve se polako, u hodu rješavalo. Naravno da očekujem poboljšanje ove godine, i to prvenstveno u proširenju mreže na daljnje parcele. Iako mi još uvijek nisu poznati svi uvjeti za ovu godinu, fiksna cijena od 200 kuna po ha sasvim mi je prihvatljiva, iznosi svoja iskustva povrćar iz Kuršanca Željko Carević, jedan od nekoliko poljoprivrednika koji su se prošle godine priključili na probni sustav za navodnjavanje.
Prvi javni sustav za navodnjavanje u Međimurskoj županiji proradio je lani, i to na probni rok. S popriličnom dozom skepse, na njega se priključilo tek desetak poljoprivrednih proizvođača iako je za njih sve bilo besplatno. Stoga se navodnjavalo svega 130 ha površina, od predviđenih 250.
- U tom su obuhvatu sustava i zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta koji su potpisali ugovor s Općinom Nedelišće o zakupu, a jedan članak tog ugovora govori da su se dužni priključiti na sustav navodnjavanja i koristiti vodu iz njega. U protivnom, ugovor se raskida. Lani Županija nije intervenirala i tražila strikno pridržavanje tog članka, što ove godine neće biti slučaj, pojasnila je Danica Pošta, pročelnica UO-a za poljoprivredu Međimurske županije.
Sve troškove sustava lani je snosila Županija, kako bi poljoprivrednicima ukazala na korisnost sustava s percepcije dostupnosti sustava 24 sata na dan, bez razmišljanja o nafti, traktorima i slično. Naime, sustav je automatski isprojektiran, pa poljoprivrednik ne mora nužno biti na parceli. Ugrađeni su frekventni regulatori, tako da se svaki proizvođač u svakom momentu može priključiti, bez obzira je li netko na precrpnoj stanici ili ne.
Iako je Županija bila dužna angažirati licenciranu tvrtku za upravljanje sustavom, kako lani takve tvrtke nije bilo u Međimurju, angažirana je firma MIN koja je u županijskom vlasništvu. Sustav je bio u probnoj fazi i ministar Jakovina to je blagoslovio.
No, ove godine, temeljem Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, MŽ bila je dužna donijeti odluku o visini obveze plaćanja naknade za navodnjavanje, što je i učinjeno na posljednjoj skupštinskoj sjednici.
- Tu naknadu dužni su plaćati svi vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u obuhvatu sustava za navodnjavanje sukladno izdanoj lokacijskoj dozvoli. Odlukom Skupštine MŽ, razgraničeni su fiksni i varijabilni troškovi. Pod fiksne spadaju troškovi upravljanja sustavom i rukovanja precrpnom stanicom, a pod varijabilne troškovi električne energije i troškovi naknade za korištenje vode. Fiksne plaćaju svi koji su u obuhvatu sustava, a varijabilne samo oni koji će se priključiti na sustav, objasnila je dalje.
Temeljem Zakona o vodama, Županija je putem javnog natječaja odabrala čakovečku Hidrotehniku kao najpovoljniju licenciranu tvrtku koja će upravljati sustavom, i to od 1.5. do 30.9.
- Bitno je napomenuti da je odlukom Skupštine propisano kako će Županija i ove godine subvencionirati 50% fiksnih troškova, tako da će, umjesto određene cijene od 400 kuna po ha, krajnji korisnik plaćati samo 200 kuna. Na temelju preliminarnih izračuna, prosječni računi korisnika kretali bi se godišnje od 20 do 300 kuna. Što se tiče varijabilnog troška, sa svakim će se korisnikom sustava potpisati ugovori i oni će mjesečno plaćati trošak upravljanja sustavom, u ovisnosti koliko će biti potrošeno električne energije koja će se potom preračunati temeljem potrošene vode. Naime, svaki će korisnik dobiti besplatan vodomjer i Hidrotehnika će mjesečno očitavati potrošnju vode te podatke dostavljati u županijski UO za poljoprivredu koji će potom slati uplatnice. Svi obveznici koji ne sklope ugovor s MŽ o korištenju sustava, dobit će rješenje i jednokratnu uplatnicu za plaćanje fiksnih troškova. Ostalima će biti omogućeno taj trošak uplatiti putem 6 rata.
Nakon skupštine MŽ, u javnosti su već počele kolati razne priče o astronomskim troškovima i isto takvim ratama koje će snositi poljoprivrednici. No, pročelnica to opovrgava.
- Ja vam mogu samo reći da je lani potrošnja vode bila oko 200 tisuća kubnih metara i trošak električne energije iznosio je 1.500 kuna. Primjer izračuna: ako proizvođač potroši 1.000 litara vode, ta se količina množi s 0,72 kune i još s korekcijskim koeficijentom od 0,1 i dobiva se izračun od 72 kune. Taj dio sredstava ide direktno Hrvatskim vodama, dok će se Županija zadovoljiti fiksnim troškom iz kojeg će podmiriti troškove Hidrotehnike.
Sam sustav radi vrlo jednostavno. Na tzv. glavnom vodu svakih 80 metara nalazit će se vodomjeri (posebna je priča kako će dugo tamo i ostati) na koje će se poljoprivrednici priključivati svojim rolomatima ili kakvim god već postojećim načinom navodnjavanja.
Prema njenim riječima, 200 kuna za svakog ozbiljnijeg proizvođača i nije neki veliki iznos, imajući u vidu da je u Zadarskoj županiji to 700 kn/ha, u Požeškoj čak 1.080.
Isto tako napominje kako u posljednje vrijeme ima dosta inicijative za proširenje sustava, naročito oko Totovca gdje je dosta povrćara, a načelnu suglasnost dalo je i Agromeđimurje ako se kanal s vodom dovede do njih. Sustavom je trenutno obuhvaćeno 250 ha, s time da je moguće proširenje na još 100. No, s obzirom na kapacitet precrpne stanice, misli kako su mogućnosti još i veće.
Trenutno je u postupku ishođenje građevinske dozvole za sustav D.Kraljevec - Prelog kojim bi bilo obuhvaćeno oko 1.780 ha s tri podsustava - D.Kraljevec, Prelog i Goričan. U tijeku je i izrada predinvesticijske studije za navodnjavanje područja Općine Belica.
Vlasta Vugrinec

Izvor: 3031