Živa zemlja 03.01.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:58.

O uređenju kompostane u Pušćinama

Vijećnica Hrvatskih laburista u Općinskom vijeću Nedelišća Darinka Pergar postavila je na sjednici pitanje o saznanjima općinske uprave vezanima uz veličinu kompostane koja se uređuje u Pušćinama.
- Ima li Općina saznanja o veličini kompostane, jesu li potrebne dozvole i koje te koje su mjere zaštite poduzete da se zaštiti okoliš prilikom skladištenja? Treba imati na umu da strojevi koji se koriste u toj djelatnosti uništavaju ceste i poljske puteve, rekla je Darinka Pergar.
Načelnik Darko Dania odgovorio je pisanim putem na pitanje, kako je i zatraženo, pa obrazlaže da se radi o nekretnini u Pušćinama koja je u vlasništvu fizičke osobe.
- Deponirani materijal otkupljen je od poljoprivrednika - radi se o kukuruzovini s klipom, i koristit će se za proizvodnju biomase. Poljoprivredni proizvođači prodali su zelenu stabljiku i klip kukuruza jer su time probali umanjiti štetu na poljoprivrednim kulturama nastalu elementarnom nepogodom u 2013. godini. Dakle, radi se o privremenom spremanju vegetacijsko-gospodarskog otpada. Onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se otpad poljoprivrednog porijekla ostavljen na zemljištu dulje od jedne godine. Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog područja veličine tisuću kvadratnih metara i zemljište izvan toga planirano je prostornim uređenjem, što je u katastru označeno kao poljoprivredna kultura i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju.
U tu će se svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja, ističe Darko Dania u svom odgovoru.

Izvor: 3062