Živa zemlja 28.07.2016. 08:56. Zadnja izmjena: 30.07.2016. 08:27.

Zaštita bilja

Orahova muha "traži" stabla gdje plodovi nisu oštećeni proljetnim smrzavanjem!

Budući su krajem mjeseca travnja o.g. zbog niskih temperatura zabilježene apsolutne štete uroda plodova oraha na mnogim lokalitetima, napad najvažnijeg tehnološkog štetnika orahove muhe (Rhagoletis completa) bit će ove sezone koncentriran na mjestima i stablima koja su bila "pošteđena" negativnim temperaturama (na nezaštićenim a rodnim stablima oraha stoga ove sezone očekujemo 100%tnu zarazu orahovom muhom)! Sredinom srpnja o.g. ljepljive ploče sa atraktantima radi praćenja populacije orahove muhe postavili smo na lokalitetu u središnjem dijelu Međimurja (Šenkovec), a već tri dana naknadno uhvaćene su prve 4 jedinke ovog štetnika!

Programom istraživanja rasprostranjenosti orahove muhe u našoj zemlji Zavod za zaštitu bilja je 2004. godine objavio prve nalaze ovog štetnika u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji te naknadno širenje i jaki napad orahove muhe tijekom 2008. godine u Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji, te području Grada Zagreba! U sjevernoj su Italiji još 1991. godine u pojedinim nasadima zabilježene izravne štete od orahove muhe na 50 % napadnutih plodova, dok zadnjih sezona u susjednoj Sloveniji na području Maribora stručne službe bilježe štete na plodovima oraha 50-80 %. U Međimurju je prva pojava orahove muhe potvrđena 2011. godine, a već nakon 2012. bilježimo značajne ekonomske štete koje su na mnogim stablima tijekom protekle sezone procijenjene 100 %!

Orahova muha je veličine kućne muhe (5 mm), svjetlosmeđe boje i sa svijetlim (žućkastim) nogama. Krila su prozirna s tri uočljive tamne pruge od kojih je jedna u obliku slova V. Na leđnoj strani ima jednu žutu točku ispod mjesta gdje se krila spajaju s prsištem i zelene oči. Ličinke su bez nogu i glave, blijedo-žute boje, veličine 8-12 mm, promjera 1,5-1,6 mm. Ima samo jednu generaciju godišnje i pojavljuje se tijekom ljeta. Najveći dio godine preživljava kao kukuljica u tlu. Odrasle muhe počinju s letom u nekim područjima već tijekom lipnja, ali njihova se najveća brojnost očekuje u srpnju i kolovozu! Istraživanja provedena na području Istarske županije potvrđuju let orahove muhe od sredina srpnja do početka mjeseca rujna!

Desetak dana nakon prve pojave muha počinje odlaganje jaja. Ženke odlažu oko 15 jaja u zelenu lupinu iz kojih nakon 5 dana izlaze ličinke. Ubrzo to mjesto potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava. Nakon ishrane u zelenoj lupini koja traje 3-5 tjedana odrasle ličinke se spuštaju i zavlače nekoliko centimetara u tlo gdje se kukulje u pupariju. Idućeg ljeta ciklus se ponavlja, iz kukuljica izlijeću odrasle muhe, a dio kukuljica može ostati u zemljištu još jednu godinu. Na mjestu uboda zelenih plodova, odnosno gdje je ženka položila jaja, pojavljuje se i smola. Po izlasku iz jaja ličinke se hrane i razvijaju unutar zelene mesnate lupine. Nakon 30-40 dana odrasle ličinke napuštaju plodove i u stadiju preobrazbe prezimljuju u tlu. Zelene lupina oraha postaje mekana, zbog tanina koji se oslobađaju s vremenom pocrni, te se zalijepi za ljusku oraha i teško se odvaja od nje. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Napadnuti plodovi nisu atraktivni za komercijalnu prodaju u ljuski, što je danas s trend u trženju lupinastog voća (orah, lijeska) jer se na taj način sačuva plemeniti miris i okus jezgre.

Ličinke ne prodiru ispod ljuske, pa se u pravilu ne mijenja okus i boja jezgre (sama jezgra oraha nije "crvljiva"). Ali, u godinama s ranijom sezonskom pojavom orahove muhe jezgra se slabije razvija, potamni, smežura i pljesnivi (razvijaju se gljivice Fusarium spp., uzročnici suhe truleži (vidi slike). Ove štete na jezgri oraha nastaju jer ličinke muha koje se pojavljuju od sredine srpnja do prve polovice kolovoza oštete i tkivo peteljke pa je napadnuti plod slabije ishranjen. Ranije napadnuti plodovi oraha od muhe obično otpadaju sa stabla. Muhe koje lete u drugoj polovici kolovoza nisu tako opasne, jer kao posljedica njihova razvoja pocrni samo dio zelene ljuske plodova, a jezgra nije oštećena. Orahova muha je samo jedan od uzročnika tamnih promjena vanjske zelene lupine oraha. Slične smo simptome svih ranijih godina pripisivali bakterijskoj i sivoj pjegavosti i paleži oraha (Xanthomonas, Gnomonia). Za voćne muhe roda Rhagoletis spp. nije poznato da mogu letjeti na velike udaljenosti, ali se primjerice ovaj štetnik u razdoblju od 1997. do 2008. proširio na području cijele Republike Slovenije. Smatra se da se ličinke mogu prenositi transportom inficiranih plodova, a kukuljice u zemlji sa sadnicama!

Utvrđivanje prisutnosti i praćenje populacije orahove muhe (početak, vrhunac i kraj leta) je moguće pomoću žutih ljepljivih ploča. U sunčane dijelove krošnje (gdje se muha najradije zadržava) žute ljepljive ploče je potrebno vješati već krajem lipnja ili najkasnije početkom mjeseca srpnja. Svaka 2-3 tjedna ploče je potrebno zamijeniti novima. Radi potreba određivanja rokova kemijskog suzbijanja na taj je način na 1 hektaru površine oraha potrebno objesiti barem 3 ljepljive ploče. Kontrolu ploča obavljamo svakodnevno, jer na taj način dobivamo uvid u dinamiku leta muhe, a veći broj postavljenih ploča po stablu oraha omogućuje veći ulov muha pa se na taj način može smanjiti njihova štetnost! Ranije napadnute i otpale plodove ujesen skupljamo i spaljujemo. Plitkom jesenskom obradom tla ispod stabla oraha (na dubinu 5-20 cm) također smanjujemo populaciju ovog štetnika jer kukuljice spravljamo u površinske slojeve pa je vjerojatnost ih njihova zimskog smrzavanja veća.

Od 2012. dopuštenje za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x, karenca 14 dana). Također, od 2011. sezone dopuštenje za primjenu u orahu ima djelatna tvar spinosad: u pripravku Laser KS (0,02-0,03 %) (karenca 7 dana) radi suzbijanja jabučnog savijača (Cydia) (prema iskustvima i registracijama spinosad pored uzročnika "crvljivosti" suzbija i voćne muhe). Tretiranje jednog od ovih pripravaka treba obaviti nakon masovnijeg ulova muha na žute ljepljive ploče ili nakon pojave tamnih točkica sa smolom na zelenoj lupini koje nastaju kao posljedica uboda ženki orahove muhe prilikom odlaganja jaja. Tretiranja treba obavljati u intervalima 12-14 dana i na taj način ukupno od sredine srpnja do početka rujna provesti 4-5 aplikacija! Tehnologija prskanja pojedinih grana oraha na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS) koja se koristi protiv trešnjine i maslinove muhe također je učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 3-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 7-14 dana, ovisno o oborinama i brojnosti muha. Umjesto pripravka Success Bait KS moguće je naizmjenično koristiti Calypso SC i Laser KS, ali im treba dodati biljni proteinski mamac Buminal (0,6 %) koji privlači muhe!  Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava, ali je pritom potrebno od sredine srpnja do početka rujna provesti 4-5 usmjerenih i lokalno provedenih aplikacija!

Tablica 1. Iskustva zaštite stabla oraha od orahove muhe metodom privuci i ubij dobivena u Međimurju proteklih nekoliko sezona:

*tiakloprid registriran za suzbijanje orahove muhe (najviše 2x tijekom sezone); **spinosad registriran za suzbijanje jabukova savijača na orahu, ali djelotvoran i na orahovu muhu! Potrebno im je dodati atraktant (Buminal) i prskati samo donje grane oraha s južne strane, počevši od kraja mjeseca srpnja do početka rujna!

Izvor: mr.sc. Milorad Šubić