Živa zemlja 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

PEPEO KAO GNOJIVO - pepeo za biljke, gnojivo za biljke

Mnoga naša domaćinstva u ove zimske dane brinu kamo s pepelom. Pepeo tako iz neznanja bacaju u kante za smeće pa gnojivi ostatak postane gnojivo za korovske biljke. Danas se u svijetu daje posebna pozornost ekološkom uzgoju biljaka, pri čemu pepeo kao korisno prirodno gnojivo zauzima zapaženo mjesto. Kemijskom je analizom ustanovljeno da on sadrži, osim niza korisnih elemenata, i mnogo kalija. Osim kalija, pepeo sadržava još 10-40% vapna, kao i 5-10% fosfora. Pepeo od treseta i kamenog ugljena sadrži svega 1-2% kalija i fosfora te neznatne količine vapna. Zbog toga se ova vrsta pepela ne preporuča kao gnojivo za uzgoj bilja. Za razliku od većine mineralnih gnojiva, pepeo ne sadrži klor pa se može koristiti za sve usjeve. GNOJIVO ZA VRT - pepeo u vrtu, pepeo protiv puževa

Izvor: 2387