Živa zemlja 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

PERŠIN, pripravci za suzbijanje bolesti

Kemijsko suzbijanje bolesti lišća peršina otežano je jer ozbiljan ograničavajući čimbenik jesu ostaci ili rezidui pesticida u biljnim organima. Istraživanja provedena u Hrvatskoj su potvrdila perzistentnost heterocikličkog prstena većine triazolnih sistemičnih fungicida u toj mjeri da se ne mogu, niti smiju, koristiti u zaštiti lišća peršina i mrkve [npr. to su učinkoviti pripravci na pepelnicu mrkve i peršina = Topas 100 EC, Tilt 250 EC, Bayleton Specijal W P, odnosno neki od njih također na sivu pjegavost celera (Septoria apii)]. Noviji podaci Svjetske agencije za zaštitu okoliša (EPA) daju pozitivnu toksikološku sliku za primjenu azoksistrobina (Quadris 25 SC = 0,6 lit./ha) pri suzbijanju pjegavosti i pepelnice peršina. Ima propisanu karencu za peršina 28 dana ako se beru u razdoblju od studenog do početka travnja, odnosno 14 dana ako se vade u razdoblju od svibnja do listopada! Među novijim se pripravcima može preporučiti Signum DF, dopušten u našoj zemlji za primjenu u mrkvi u količini 0,8-1,0 kg, uz karencu 14 dana. Osim pjegavosti ovaj noviji pripravak suzbija i pepelnicu na peršinu i mrkvi. Pripravak Quadris ima isključivo preventivni učinak i mora se koristiti 3-4 dana prije povoljnih uvjeta za zarazu lišća peršina biljnim bolestima. Pripravak Signum ima i određeni kurativni učinak, pa se preporučuje koristiti već nakon pojave prvih simptoma bolesti. Za kemijsko suzbijanje pepelnice peršina se također mogu koristiti sumporni fungicidi (npr. Kalinosul, Chromosul, Thiovit WG i sl.), odnosno 30 dana nakon aplikacije u korijenu zaostaju manje količine od propisane tolerancom (0,2 ppm) heksakonazola (Anvil-5 SC) u količini 0,2 lit./ha (najviše dva puta tijekom godine na istoj površini). Ipak, Rješenjem MPRRR-a u našoj je zemlji djelatnoj tvari heksa-konazol (pripravci Anvil, Rotondo, Almaks) od dana 19. srpnja 2007. godine prestala važiti dozvola za promet, a potrošnja zaliha je dopuštena najdulje 18 mjeseci od donošenja rješenja. Stoga su mjere biljne higijene temelj uspješne kontrole bolesti lišća peršina, a one uključuju obavezno poštivanje prostornog i vremenskog plodoreda (1:4), korištenje deklariranog i tretiranog sjemena, kvalitetno zaoravanje zaostalih zaraženih biljnih ostataka, te izbjegavanje bilo kakvih zahvata u vlažnom usjevu peršina. ZAŠTITA PERŠINA, kako saditi peršin PJEGAVOST LIŠĆA - peršin RAZVOJ BOLESTI - peršin BOLESTI PERŠINA, nametnici na peršinu

Izvor: 2798