Živa zemlja 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:45.

Plamenjača ili peronospora već u cvatnji vinove loze

U mjesecu svibnju o.g. bilježili smo vrlo promjenljivo meteorološko razdoblje, temperature zraka su bile u rasponu od +2,6°C do +28,5°C, a dominiralo je vlažno i kišovito razdoblje - do sredine proteklog tjedna zabilježili smo čak 17 svibanjskih kišnih dana tijekom kojih je palo gotovo 130 mm oborina! Primarnu ili prvu zarazu uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježili još 25. travnja o.g., skriveno je razdoblje završilo 6. svibnja o.g., ali prve znakove ove bolesti pronalazimo u danima nakon 23. svibnja o.g.! Naknadno smo zabilježili 2 toplije kiše (u noći 23./24., svibnja i još popodne 26. svibnja o.g.!), što jako pogoduje sekundarnom širenju bolesti. Premda je vegetacija vinove loze ove godine započela već krajem mjeseca ožujka, otvaranje prvih cvjetova sorte chardonnay bilježimo tek od sredine proteklog tjedna (27. i 28. svibanj o.g.), a većina vinskih sorata će vjerojatno cvasti u prvoj dekadi mjeseca lipnja (skoro u višegodišnjem prosjeku)! Stoga je ove sezone do početka cvatnje vinove loze biti potrebno provesti čak 50% više usmjerenih zaštita nego prosječnih godina!
Unatoč provođenju kemijske zaštite procjenjuje se da posljednjih desetljeća u našoj zemlji gljivične bolesti unište gotovo jednu trećinu uroda grožđa. Bez primjerene zaštite plamenjača (Plasmopara viticola) uzrokuje potpuni gubitak svih zelenih organa vinove loze, a početkom novog milenija usprkos pojavi novih skupina vrlo djelotvornih fungicida i upozorenjima putem globalnih informacijskih sustava prosječne su sezonske štete od 30-ak% česte u mnogim vinorodnim regijama razvijenih država okruženja. Promjena klime s čestim prodorima vlažnog zraka s atlantika koje u ljetnim mjesecima na kontinent donose olujna nevremena s jačim vjetrovima i velikim količinama oborina (nerijetko s tučom) sigurno pridonose učestalijoj pojavi plamenjače u vinogradima. Osim gubitaka uroda grožđa, sve je više izražena posredna štetnost “kasne plamenjače” zbog gubitka lišća krajem kolovoza ili početkom rujna, što negativno utječe na diferencijaciju pupova i pripremu rodnog drva za prezimljenje.
Jače epifitocije plamenjačom se očekuju kada nakon vlažne zime slijede kišoviti proljetni mjeseci i vruće ljeto s povremenim grmljavinskim pljuskovima u razmacima 8-15 dana. Sve sorte Vitis vinifera su vrlo osjetljive na zarazu plamenjačom, pa je zaštita moguća samo pravovremeno primjenom fungicida u određenim intervalima. Prema višegodišnjem iskustvu u međimurskom je vinogorju potrebno provoditi u prosječnim godinama 6 usmjerenih zaštita da se spriječe ekonomski značajne izravne i posredne štete od plamenjače. Primarnu ili prvu godišnju zarazu očekujemo od razvojnog stadija kada su mladice dugačke 10-12 cm (promjer listova 3 do 5 cm), kada tijekom 24 sata padne barem 8-10 mm kiše uz temperature veće od 10°C. Lišće bi pritom trebalo biti navlaženo barem 4-6 sati, a zimske bi oospore uzročnika bolesti trebale u vinogorju biti zrele. Praćenjem srednjih dnevnih temperatura mjernim uređajima u vinogradima od početka kalendarske godine i zbrajanjem njihovih vrijednosti većih od 8°C smatra se da pri sumi 160-170° prezimljujuće oospore dozrijevaju. Pojavu prvih simptoma nakon primarne zaraze određuju prosječne dnevne temperature prema Müllerova krivulji za inkubaciju. Nakon pojave prvih “uljanih pjega” optimalni uvjeti za fruktifikaciju (formiranje sporangiofora i sporangija) su ostvareni kada tijekom noćnih sati (21.00-04.00) bilježimo visoku relativnu vlažnost zraka (barem 92%), uz minimalne temperature 11,5-13°C. Nakon toga su sekundarne infekcije moguće već u jutarnjim satima ako umnožak temperature i vlaženja lišća iznosi najmanje 50.
Prva usmjerena tretiranja protiv plamenjače se provode prije isteka primarne inkubacije, odnosno prije pojave prvih simptoma. Prve primarne zaraze ciljano suzbijamo samo u sezonama kada nakon vlažnih proljetnih mjeseci (druga polovica ožujka, travanj) u relativno kratkom vremenu (7-15 dana) tijekom mjeseca svibnja prema najavama meteorologa očekujemo više kišnih dana s dnevnim oborinama većim od 8-10 mm. Broj naknadnih suzbijanja određuje količina i raspored oborina tijekom ljetnog razdoblja (lipanj, srpanj, kolovoz).
U vinorodnim područjima gdje se plamenjača pojavljuje svake godine, a uzgajaju se osjetljive sorte, primjena fungicida je jedina učinkovita mjera zaštite. Sasvim slučajnim pronalaskom djelotvornosti “Bordoške juhe” bakarni su pripravci bili jedini izbor do otkrića površinskih organskih pripravaka iz skupine ditiokarbamata (cineb, mankozeb, propineb, metiram), ftalimida (folpet) i sulfamida (diklofluanid). Daju dobru preventivnu zaštitu tretiranih organa u trajanju 7-10 dana. Zadnjih godina razvijene zemlje u okruženju primjenu bakra u integriranom vinogradarstvu ograničavaju na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone. Sedamdesetih i osamdesetih godina proteklog milenija proširila se primjena penetrirajućeg cimoksanila i dvije skupine sistemičnih fungicida: Al-fosetila i fenilamida (metalaksil, benalaksil, oksadiksil i ofurak). Kombiniraju se s organskim površinskim fungicidima i bakrom, pa su takvi pripravci otporniji na ispiranje kišom, prate porast mladica (Al-fosetil i fenilamidi), imaju određeni kurativni učinak (fenilamidi i cimoksanil), a razmaci tretiranja su povećani na 12-14 dana. Krajem 1990-tih godina i početkom novog milenija pojavljuju se nove skupine i djelatne tvari koje daju nove mogućnosti u strategiji kemijske kontrole plamenjače vinove loze, a najvažniji su dimetomorf, ciazofamid, fenamidon, azoksistrobin, famoksadon, iprovalikarb, zoksamid, piraklostrobin, fluopikolid i mandipropamid. Pripravci iz najvažnijih kemijskih skupina za suzbijanje plamenjače vinove loze su korišteni u poljskim mikro-pokusima u Međimurskom vinogorju. Najbolji su rezultati dobiveni primjenom Al-fosetila u kombinaciji s folpetom (Mikal Flash i dr.), folpetom & iprovalikarbom (Mikal Premium), fluopikolidom (Profiler) i fenamidonom (Verita). Zbog sinergizma s površinskim djelatnim tvarima vrlo je učinkovita mješavina cimoksanila sa bakrom, folpetom i propinebom (Curzate-B, Curzate-F i Antracol Combi), ali značajno manje sa trifloksistobinom (Eclair) i famoksadonom (Equation PRO). Pouzdanu zaštitu daju iprovalikarb (Melody Duo), mandipropamid (Pergado) i metalaksil-M (Ridomil Gold MZ) i benalaksil (Fantic M i F, Galben M i F), a najbolja anti-sporulirajuća svojstva su dobivena primjenom dimetomorfa (Forum Star, Acrobat MZ) i ciazofamida (Mildicut). Isključivo preventivna, ali relativno dugotrajna zaštita je dobivena primjenom azoksistrobina i piraklostrobina, uz folpet (Universalis) i metiram (Cabrio Top). Zoksamid (Electis) ima isključivo preventivna svojstva, ali u vrlo povoljnim uvjetima za razvoj bolesti ne podnosi razmake tretiranja veće od 8-10 dana. U takvim su uvjetima također značajno slabiji rezultati dobiveni primjenom samo pojedinačnih djelatnih tvari: azoksistrobina, diklofluanida i mankozeba.
Mikropokusi suzbijanja plamenjače vinove loze su provedeni na lokalitetima Okrugli Vrh (sadnja 1989.) i Vučetinec (sadnja 1990.), vinskoj sorti moslavac bijeli (šipon). Metoda aplikacije: leđni motorni raspršivač “Solo 423 Port” u 2004. godini, dok je u ostalim godinama korištena leđna nošena prskalica “Solo 425”. Broj i razmaci tretiranja: Od sredine svibnja do početka kolovoza obavljeno je 6-7 aplikacija (2-3 tretiranja prije cvatnje i 4-5 tretiranja nakon cvatnje). Prosječni razmak tretiranja u istraživanim je godinama iznosio 13,7 dana. Zbog ekstremnih meteoroloških uvjeta izuzetak je prvo i drugo tretiranje nakon cvatnje tijekom 2004. godine kada je razmak iznosio samo 7 dana, te treće i četvrto tretiranje nakon cvatnje tijekom 2007. godine kada je razmak tretiranja iznosio čak 36 dana. Utrošak škropiva: leđnim motornim raspršivačem 250-520 lit./ha, a leđnom prskalicom 400-1.400 lit./ha (prilagođeno volumenu lisne površine vinograda).
U nasadima vinove loze u kojima se ranijih godine tijekom ljetnih vrućina pojavila apopleksija ili naglo venuće i sušenje trsja, moguće je preventivno protiv peronospore, ali već prije jačih zaraza i vidljivih znakova bolesti koristiti pripravke koji sadrže Aluminij-fosetil, npr. Mikal Flash WG ili Winner WP ili Rival WP i sl. u propisanoj količini 3,0 kg/ha. Noviji pripravci, vrlo učinkoviti protiv peronospore, koji pored Aluminij-fosetila sadrže i novije djelatne tvari jesu Mikal Premium F WG u količini 3,0 kg/ha, Verita WG i Profiler WG u količini 2,5 kg/ha. Također je u zaštitama prije početka cvatnje moguće koristiti i fungicide Ridomil Gold Combi WG ili Pergado-F ili Fantic-M u količini 2,5 kg/ha. U nasadima gdje se moguće pojavljuju prvi znakovi plamenjače ili peronospore prednost dajemo primjeni fungicida Mildicut SC u količini 2,5-4,0 lit./ha ili Antracol Combi WP ili Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha ili Curzate-F SC u količini 3,0 lit./ha ili Forum Star DF ili Acrobat MZ u količinama 2,0 kg/ha. Zaštitu je u dovoljno vlažnim i toplim ljetima potrebno provoditi sve do sredine zadnje dekade mjeseca kolovoza radi sprječavanja negativnog posrednog utjecaja “kasne” plamenjače na dozrijevanja grožđa (skladan odnos šećera i kiselina), diferencijaciju pupova i pripremu rodnih mladica za prezimljenje.

Izvor: 3084