Živa zemlja 02.06.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:40.

Počeo je unos parcela u ARKOD

Od jučer (ponedjeljak, 31. svibnja), u tri ovlaštene agencije počeo je unos (upis) parcela kojima raspolažu obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Međimurju u sustav ARKOD. Poljoprivrednici će svoje parcele – kaže Zvonimir Nushol, dipl.ing.agr., ravnatelj Ureda Hrvatske poljoprivredne agencije u Čakovcu – moći upisivati na tri lokacije:
- Upis je organiziran u uredu HPA, u uredu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, te u uredu kojeg poljoprivrednici znaju na županiji po podnošenju zahtjeva za plavi dizel, taj je ured sad ured agencije za plaćanja. Upisuju se u ARKOD parcele na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja – oranice, travnjaci, vinogradi i drugi trajni nasadi, ali parcele koje su u upisniku. Dakle parcele za koje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ima dokument da je parcela u vlasništvu, u zakupu, na plodouživanju ili koncesiji... Za parcele (što je poznati problem u koji još nitko nije zagrizao kako treba) koje nisu popraćene s nekim od nabrojenih papira samo mogu reći: sredite ljudi papire ili ne računajte s potporama temeljem tih parcela. Ono što se može upisati u ARKOD je jedino temeljem čega se ostvaruje pravo na poticaje. Kasnije korekcije upisa koji se sada obave su moguće, jasno uz popratnu dokumentaciju, a na teren će izlaziti i kontrolna služba i uspoređivati podatke unijete u ARKOD sa stvarnim stanjem na terenu. Pri promjenama koje se unose kasnije posebno je važno evidentiranje promjene kada se na parcelu sadi trajni nasad, jer se ujedno izrađuje evidencija tih nasada radi kasnijeg izdavanja dokumentacije o geografskom porijeklu proizvoda.
Što sve moraju poljoprivrednici donositi na upis u ARKOD objasnit će se na sastancima koji se sazivaju, a osnovno već svi znaju – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva, osobnu iskaznica, kartica OPG-a... (MB)

Izvor: 2875