Živa zemlja 12.01.2011. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:13.

Prijavite rakiju, kazne su velike!

Zakon o trošarinama (NN 83/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine uveo je kategoriju “malog proizvođača jakog alkoholnog pića” koja se izravno tiče obveza građana te je odredio da je “mali proizvođač jakog alkoholnog pića” svaka fizička osoba, vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji alkoholna pića proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu. Svaka takva osoba dužna je nadležnoj carinarnici prijaviti proizvodnju za vlastite potrebe i registrirati se u registar trošarinskih obveznika. Pri tome nije odlučno je li takva osoba ujedno i vlasnik kotla za pečenje alkohola, već tko je vlasnik tvari kojima se proizvode alkoholna pića. “Mali proizvođač jakog alkoholnog pića” obveznik je godišnjeg plaćanja trošarine koju plaća do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu, u paušalnom iznosu.
Trošarinu obračunava i plaća sam mali proizvođač, u ovisnosti o veličini kotla - za kotao zapremine 40 do 100 litara u iznosu od 100 kuna, a za kotao zapremine preko 100 litara u iznosu od 200 kuna. U slučaju da ukupna proizvodnja za vlastite potrebe prijeđe 20 litara čistog alkohola godišnje po domaćinstvu, “mali proizvođač jakog alkoholnog pića” dužan je, uz iznos godišnjeg paušala, obračunati i platiti trošarinu od 53 kune po litri čistog alkohola na razliku proizvodnje preko dopuštenih 20 litara čistog alkohola. Dvadeset litara čistog alkohola odgovara količini od 50 litara rakije s volumnim udjelom čistog alkohola od 40% vol.
Nadalje, “mali proizvođač jakog alkoholnog pića” dužan je nadležnoj carinarnici podnijeti godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla i obračunatoj trošarini, koje podnosi na propisanom obrascu, do 20. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. Oni koji ne namjeravaju u tekućoj godini proizvoditi jaka alkoholna pića mogu od nadležne carinarnice zatražiti pečaćenje kotla, a takav zahtjev može se podnijeti najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Malim proizvođačima prodaja alkoholnih pića nije dopuštena. Rad bez prijave za upis u registar trošarinskih obveznika smatra se neovlaštenom proizvodnjom jakih alkoholnih pića. Proizvođač može biti kažnjen kaznom od 2.000 do 10.000 kuna, a istu kaznu može dobiti i pri nepodnošenju godišnjeg izvješća ili neplaćanju godišnjeg paušala.
Za područje Varaždinske i Međimurske županije nadležna je Carinarnica Varaždin (Vilka Novaka 48c, 7.30 - 15.30 sati). Do danas se prijavilo 165 malih proizvođača jakog alkoholnog pića sa 150 kotlova u vlasništvu.

Izvor: 2907