Živa zemlja 11.07.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:23.

Problemi u vinogradu

U danima 12., 19. i 27. lipnja o.g. vinogradarima su upućivane dnevne preporuke županijske Prognozne službe o zaštiti vinograda neposredno prije, tijekom i nakon cvatnje vinove loze! Na lokalitetu Trnovčak od 1.-27. lipnja o.g. izmjerili smo ukupno 106,6 mm oborina, a tijekom prethodnog mjeseca svibnja na istom je mjestu palo 124,6 mm! Stoga se u poljskom mikro-pokusu poljoprivredno savjetodavne službe iz Čakovca na netretiranom trsju sorte moslavac bijeli ili šipon već od sredine mjeseca lipnja šire na lišću simptomi od plamenjače (Plasmopara) i sive plijesni (Botrytis), a na tek zametnutim bobicama počela se pojavljivati pepelnica (Erysiphe). U narednom je razdoblju opasnost od mogućeg razvoja i širenja sve tri najvažnije bolesti vinograda: plamenjače ili peronospore (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i sive plijesni (Botrytis) vrlo velika! No, ove smo sezone u više navrata zaprimali pozive vinogradara iz Međimurja, ali i susjednih područja iz SZ dijela Hrvatske o negativnim promjenama na cvjetnim organima prije, tijekom ili odmah nakon cvatnje. Pregledom dostavljenih uzoraka, poslanih fotografija i obilaskom terena uočena su tri moguća različita uzroka: rana pojava plijesni (Botrytis) već prije i tijekom cvatnje (naročito na osjetljivim sortama – rajnski rizling, sauvignon, silvanac zeleni), osipanje cvjetova (npr., moslavac bijeli ili šipon) i moguća sušica cvata (muškat žuti i otonel). Razloge tome valja potražiti u vrlo nepovoljnim i različitim meteorološkim uvjetima neposredno prije i tijekom ovogodišnje cvatnje vinove loze! U danima od 30.5. do 5.6. 2013. kiša je u međimurskom vinogorju padala svakodnevno (na lokalitetu Trnovčak tada je izmjereno 71,6 mm), raspon temperatura je pritom bio samo između 8,6° do 19,4°C a senzori vlažena lišća bili su tada aktivni 5.065 minuta! Naprotiv, u danima od 16.-22. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature zraka neprestano bile između +31° i +34°C, ali je pritom prosječna dnevna vlažnost zraka bila veća od 75 %! Vrijeme se u danima od 23.-25. lipnja o.g. na gotovo svom mjernim lokalitetima u vinogorju potpuno promijenilo, pa su tada zabilježene velike -gotovo polumjesečne količine oborina. Tako smo mjernim uređajem na lokalitetu Orehovčak tih dana izmjerili 65,9 mm, a na lokalitetu Trnovčak čak 70,2 mm kiše!
U takvim smo uvjetima od kraja mjeseca svibnja do kraja mjeseca lipnja o.g. bilježili optimalne uvjete za razvoj svih gore navedenih poremećaja u vinogradima: plamenjače ili peronospore, pepelnice, rane pojave sive plijesni, osipanja cvjetova i moguće sušice cvata!
Sušica cvata (Phoma glomerata) je manje poznata bolest našim vinogradarima, a opisana je u nama susjednoj Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Italiji i drugim mediteranskim zemljama. U našoj je zemlji opasana tek 1959. godine (Šarić i sur., 1959.), a dojavljena je pojava iz okolice Varaždina, Osijeka, Vukovara, Iloka, Volodera i sa otoka Krka (Cvjetković, 2010). Nije česta, ali u godinama povoljnim za razvoj bolesti bilo je evidentirano od 30-80% zaraženih cvjetova! Loza je na napad sušice cvata vrlo osjetljiva od stadija prije cvatnje do zametanja bobica! Svi dijelovi cvata su vrlo osjetljivi, pa mogu propasti cvjetovi, peteljkovina i tek zametnute bobice. Peteljkovina može biti naknadno napadnuta tijekom cijele sezone, a bobice samo dok ne dosegnu promjerom veličinu graška. Peteljkovina vene i smeđi (vidi fotografiju). Suha peteljkovina sa cvatom i osušenim bobicama dugo ostaje visjeti na trsu. Kad je napadnut cvat, cvjetovi poprimaju smeđu boju, osipaju se, a tek zametnute bobice pocrne i ostaju tvrde! Kod djelomične zaraze, cvat ostaje prorijeđen ili slabo napreduje. Promjene na grozdu podsjećaju na simptom rane zaraze plamenjačom, ali kod sušice cvata nema “prljavo-bijele” sporulacije! Gljiva – uzročnik bolesti (Phoma glomerata) preživljava u posebnim plodištima (piknidi) na rozgvi (slično crnoj pjegavosti). Razvija se pri širokom rasponu temperatura, od minimalnih vrijednosti 2-4°C, do najviših 37-39°C. Proljetne mjere zaštite protiv crne pjegavosti i plamenjače suzbijaju i ovu bolest.
Ove smo sezone zbog zabilježenih meteoroloških uvjeta od početka svibnja do kraja prve dekade mjeseca lipnja izvanredno preporučili jednu dodatnu zaštitu vinograda neposredno prije i/ili s početkom cvatnje, pa je plamenjaču do cvatnje trebalo usmjereno suzbijati tri puta, a pepelnicu četiri puta! Uz to, još je u zadnjoj dekadi mjeseca travnja o.g. u dva navrata trebalo preventivo suzbijati crnu pjegavost (zajedno sa mjerama zaštite od lozinih grinja!).
Osipanje cvjetova opisuje se kao štetno smanjenje broja boba u grozdovima ili “rehuljavost” grozda, što za posljedicu ima manje urode. Najčešći uzrok toj pojavi je anomalija u građi cvjeta, slaba klijavost peluda, kišno razdoblje u doba cvatnje, niske temperature u vrijeme cvatnje, nedostatak ili neravnoteže između pojedinih hranjiva (npr. bor – vidi sliku). Često se osipanje cvjetova pojavljuje u vinogradima jače gnojenim dušikom. Gnojidba preko lista mikro-hranjivima s naglašenim sadržajem bora prije cvatnje može se poboljšati oplodnja i tako smanjiti osipanje.
Svakako u program zaštite vinove loze početkom mjeseca srpnja voditi računa o najopasnijim bolestima: plamenjača (Plasmopara), pepelnica (Erysiphe) i siva plijesan (Botrytis). preporučujemo i kvalitetnu preventivnu zaštitu protiv pepelnice. Moguće je već početkom srpnja koristiti kombinirane pripravke protiv plamenjače (peronospore) koji sadrže bakar: npr. Curzate-B (3 kg/ha) i/ili Ridomil Gold Plus WP (4 kg/ha). U vinogradima gdje je pepelnica ranijih sezona bila veći problem, tijekom tri tretiranja nakon cvatnje prednost dati kombiniranim pripravcima, npr. Collis SC u količini 0,4 lit./ha ili Nativo WG u količini 0,15-0,2 kg/ha ili Falcon 460 EC u količini 0,35-0,4 lit./ha ili Postalon SC u količini 0,8-1,0 lit./ha. Spomenute kombinirane fungicide protiv pepelnice potrebno je dodavati ranije nabrojanim pripravcima koji se koriste protiv plamenjače ili peronospore. Moguće je u zaštitama nakon cvatnje koristiti i ½ doze pripravka Cantus SC (0,5 kg/ha), čime se pojačava učinak na pepelnicu i dodano štiti od rane sive plijesni (Botrytis)!
Na sortama i položajima vrlo osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis) preporučujemo prije “zatvaranja” grozdova koristiti i specifične botriticide. U našoj su zemlji u integriranoj proizvodnji grožđa za tu namjenu dopušteni pripravci: Kidan (Lupo) SC, Mythos, Botril, Cezar, Botrycod, Pyrus 400, Chorus WG, Switch, Cantus, Teldor i Trichodex WP.
VAŽNO: Druga generacija pepeljastog grožđanog moljaca (Lobesia) na praćenim je lokalitetima Trnovčak i Sv.Urban započela letom u danima do 26. Lipnja o.g., pa je najkasnije do 3. srpnja o.g. potrebna primjena insekticida, naročito u vinskih sorata čije bobice počinju ranije “zatvarati” grozdove! Zašto?! Za razliku od prve ili prezimljujuće populacije ovih nametnika potpuno je drugačiji pristup suzbijanju druge generacije moljaca, jer i najmanji postotak oštećenih bobica od gusjenica predstavlja odlične preduvjete za ranu pojavu sive plijesni (Botrytis cinerea) ili tzv. “zelene plijesni grožđa”. U svim vinogorjima gdje se pojavljuju brojnije populacije grožđanih moljaca obavezno preporučuje njihovo usmjereno tretiranje, a kritični prag škodljivosti za drugu generaciju moljaca iznosi samo 4 gusjenice na 100 pregledana grozda. Gusjenice druge generacije grožđanih moljaca se moraju suzbijati preventivno, nekoliko dana nakon masovnije pojave leptira i prije zatvaranja grozdova. Prema vlastitim iskustvima i preporukama razvijenih zemalja okruženja, najčešće samo jedno suzbijanje druge generacije grožđanih moljaca ne zadovoljava. Stoga se provode dva tretiranja u razmacima 8-15 dana, a prednost se daje ekološki prihvatljivijim skupinama insekticida koji pošteđuju prirodne neprijatelje!
Treća generacija moljaca je prema ulovu na ferotrapove u Međimurskom vinogorju najmanje brojna, ali su potencijalno neizravne štete zbog razvoja plijesni i truleži grožđa vrlo velike. Gusjenice moljaca se tada kemijski otežano suzbijaju zbog njihove skrivenosti u zbijenim grozdovima i pridržavanja propisane karence. Samo pojedini pripravci u našoj zemlji imaju propisanu karencu za grožđe 7, 14 ili 21 dan, ali prema vlastitim iskustvima kvalitetno suzbijana druga generacija gusjenica moljaca je jamstvo da neće biti zabilježene štete od trećeg pokoljenja pepeljastog moljca.
Bolje rezultate pri suzbijanje ljetne generacije grožđanih moljaca proteklih smo godina u Međimurskom vinogorju dobili primjenom pripravaka Avaunt SC 0,15- 0,2 lit./ha ili Laser KS u količini 0,15-0,2 lit./ha ili Reldan 40 EC u količini 0,8-1,0 lit./ha ili Runner SC u količini 0,4-0,5 lit./ha ili Mimic SC u količini 0,5-0,6 lit./ha ili novijim pripravcima Coragen SC u količini 0,15 lit./ha i Affirm WG u količini 1,5 kg/ha. Ljetna se generacije grožđanih moljaca suzbija dva puta. Moguće je smanjiti navedenu dozu insekticida ako se primjenjuju samo u zoni grožđa. U nasadima gdje se pojavljuju fitoplazmatske žutice preporučujemo pripravke Avaunt SC i Reldan EC. U nasadima gdje se pepelnica pojavljuje na bobicama, dodatno između dvije redovite zaštite nakon cvatnje preporučujemo u zonu grožđa primijeniti Karathane Gold EC u količini 0,3 lit./ha!

Izvor: 3036