Živa zemlja 30.04.2020. 08:42. Zadnja izmjena: 30.04.2020. 08:45.

TSH eko krmni peleti

Projekt Tvornice stočne hrane d.d.

Naziv projekta: Komercijalizacija TSH eko krmnih peleta visoke razine čvrstoće i potpune sljedivosti projekt je Tvornice stočne hrane d.d.

  • Lokacija projekta: Međimurska županija (Čakovec)
  • Ukupna vrijednost projekta: 7.957.843,92 HRK
  • Bespovratna sredstva: 2.901.993,98 HRK (Europski fond za regionalni razvoj)
  • Poziv: Inovacije u S3 područjima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
  • Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca
  • Rezultati: Provedbom projekta implementirat će se inovativni poslovni procesi te se do 2023. godine očekuje povećanje prihoda od prodaje od 3,3% te zapošljavanje 4 nova zaposlenika.

Tvornica stočne hrane d.d. svoje djelovanje započinje 1991. godine te je danas jedan od vodećih proizvođača krmnih smjesa i dodataka za prehranu životinja koji svoje proizvode plasira putem vlastitih veleprodaja i maloprodajnih predstavništava te putem vrlo razgranate mreže poslovnih partnera.

Cilj projekta je komercijalizacija eko krmih peleta visoke razine čvrstoće i potpune sljedivosti za čiju se proizvodnju koristi vodena para. TSH peleti će se komercijalizirati u tri različita proizvoda: TSH peleti za stoku, TSH krmni peleti za perad i TSH krmni peleti za male životinje. Poduzeće je istraživanjem i analiziranjem rješenja utvrdio da kvaliteta peleta ovisi o tretiranju unutar samog procesa proizvodnje, te je započeo s proizvodnjom peleta u laboratorijskim uvjetima pri čemu je korištena vodena paru umjesto ulja. U svrhu komercijalizacije, uvest će se novi poslovni procesi i prilagoditi poslovanje poduzeća uvođenju novih proizvoda u ponudu, i to proces proizvodnje visokokvalitetne pare te proces sljedivosti - proces internog označavanja robe i proces jediničnog praćenja pakiranja, serije ili serijskih brojeva.

Uvođenje procesa sljedivosti će omogućiti potpuno povezivanje procesa ulaza sirovine sa procesima proizvodnje i procesima distribucije gotovog proizvoda pri čemu će se korištenjem IT rješenja osigurati praćenje sljedivosti u slučaju potrebe za otkrivanjem uzroka loše kvalitete proizvode od dobavljača sirovine prema kupcu proizvoda, te u smjeru kupca prema dobavljaču.

Projektom će se ostvariti i ulaganje u novi tehnološki proces proizvodnje peleta koji u proizvodnji koristi vodenu paru umjesto ulja te omogućuje kvalitetiji i čvršći proizvod, uštede energije te smanjenje emisije dimnih plinova.

Projekt se provodi u S3 tematskom prioritetnom području Hrana i bioekonomija, podtematskom području Održiva proizvodnja i prerada hrane.

Projekt ima dva ključna elementa:

  • Nova tehnološka opremu za proizvodnju visokokvalitetne pare
  • Instalacija odgovarajućeg  IT rješenja za praćenje sljedivosti u proizvodnji.

Nabavkom opreme odnosno instalacijom odgovarajućeg IT rješenja stvaraju se uvjeti za usvajanje proizvodnje novog proizvoda – peletirane stočne hrane visoke kvalitete.

Tehnološka oprema za proizvodnju visokokvalitetne pare omogućava pripremu i obradu tehnološke vode za proizvodnju peleta na potpuno drugačiji način. Novim procesom, voda koja ulazi u proces, demineralizira se i  omekšava čime se dobiva visokokvalitetna para za oblikovanje peleta. Dobiven novi proizvod je vrhunske kvalitete i zdravstvene ispravnosti:

- Pelete su čvršće, ne raspadaju se pa nema gubitaka u samom procesu proizvodnje.

- Proizvod se tijekom procesa pakiranja , transporta i manipulacije ne raspada čime se također smanjuju gubitci i štete

- Proizvod je zdravtveno ispravan jer se primjenom pare uništavaju eventualno prisutni patogeni u sirovini

- Životinje radije uzimaju takav proizvod jer je čvrst i u procesu ishrane životinja nema toliko gubitaka zbog raspadanja peleta

- Izbjegava se tzv. kondenzacija pare što je proces koji utječe na procese truljenja proizvoda; primjena zasićene pare eliminira taj problem, zbog čega je proizvod zdravstveno ispravniji i duljeg vijeka trajanja.

U cijelom procesu smanjuje se potrošnja energenata i emisija u okoliš te stvaranja otpada kojeg je teško zbrinuti. Zbog toga novi proizvod ima i svoju ekološku komponentu.

Instalacijom novog IT rješenja za sljedivost proizvoda omogućava se potpuna kontrola svih procesa - od zaprimanja sirovina na skladište do gotovog proizvoda i obrnuto. Time se uspostavlja djelotvoran sustav koji obuhvaća obje ključne komponente u sustavu:

  • Proizvod i
  • Aktivnosti.

Ovo omogućava potpunu rekonstrukciju svakog dijela procesa proizvodnje, bez obzira radi li se o postupku ili sirovini koja je sudjelovala u postupku proizvodnje. Sustav omogućava dobivanje informacija kada se što zbilo i koja je konkretno sirovina sudjelovala u konkretnom proizvodu (šarži), bez obzira gdje je proizvod – na skladištu ili kod kupca. Time  se otvara mogućnost za brzo i sigurno pronalaženja eventualnih pogrešaka u proizvodnji i njihova eliminacija u budućnosti.