Živa zemlja 09.04.2016. 09:21. Zadnja izmjena: 09.04.2016. 09:24.

Poljoprivredna zadruga Čakovec

Šećerna repa ugovorena, tikve i soja se ugovaraju

Poljoprivredna zadruga Čakovec desetljećima je organizator kooperantske proizvodnje i na usluzi međimurskim poljoprivrednicima, najvećim dijelom u ratarskim kulturama za koje je "veza" poljoprivrednika s velikim otkupljivačima.

Jedna od kultura koja se gotovo isključivo proizvodila u kooperaciji PZ Čakovec je šećerna repa. Nekad, kada je ta kultura bila upravo atraktivno dohodovna, sijala se u Međimurju na 1.800 hektara i u onovremenim (pred petneastak godina) "kvotama" se tražio i koji hektar više.

SAMO 80 HEKTARA

Međutim, situacija se drastično promijenila. PZ Čakovec za ovogodišnju sezonu ugovorila je uzgoj šećerne repe s petnaestak kooperanata za šećeranu "Viro" na svega osamdeset hektara. Naime, prvotno je naručitelj nudio 250 kuna za tonu repe s digestijom minimalno 16 %, cijena je podignuta zatim na 270 kuna za tonu slatkog korijena, uz uobičajeni aranžman: naručitelj kroz sustav PZ Čakovec osigurava sav repromaterijal i kreditira proizvodnju, no uz spomenutu cijenu treba reći da se za repu ostvaruje i dodatni poticaj u tzv. vezanim plaćanjima, koja su u ovoj kulturi i najveća. Ugovorena proizvodnja je započela, prošlog tjedna obavljena je sjetva.

TIKVE SE UGOVARAJU

Uzgoj uljne tikve PZ Čakovec još uvijek ugovara, interesa ima iz godine u godinu sve više, a sjeme i zaštitna sredstva se kreditiraju, zapravo mala početna ulaganja i stabilna cijena nekoliko godina u nizu motiviraju mnoge poljoprivredne proizvođače na uzgoj te kulture. Otkupna cijena nije unaprijed poznata, ona se određuje kad kombajni krenu u berbu, ali posljednjih godina za mokru košticu plaćalo se od 7 do 8 kuna za kilogram, suha koštica kreće se s cijenom od 18 do čak 25 kuna za kilogram.

U kooperantskim proizvodnjama zabilježeni su prinosi u rasponu od 800 do 2.000 kilograma koštice prošlih godina, što ovisi o umješnosti poljoprivrednika i dosljednoj primjeni agrotehnike, razumljivo i o vremenu, a na ciljanom prinosu od 1.500 kilograma po hektaru kultura je i te kako zanimljiva. Ugovaranje nije ograničeno kvotom jer PZ Čakovec ima za tikvinu košticu poznate kupce.

SOJE SVE VIŠE

Uzgoj soje također je još u ugovaranju, to je kultura koja je sve zastupljenija na međimurskim njivama, a PZ čakovec je ugovara za otkup i nuđenje na slobodnom tržištu. Kao i i drugim kulturama, proizvođačima se kreditira sjeme i zaštitna sredstva, a ispituje se i mogućnost kreditiranja gnojiva. Soja je zanimljiva i zbog višeg proizvodnog poticaja, jer se kroz "zelena plaćanja" ostvaruje dodatni poticaj.

Prinosi koji se ostvaraju u međimurju kreću se – ovisno o agrotehnici i tlu – od dvije do četiri tone po hektaru, a cijena kilograma u otkupu je bila 2013. godine 2,8 kuna, 2014. godine 2,2 kune, prošle godine 2,3 kune za kilogram sirove soje u standardnoj kvaliteti, a početna su ulaganja – kažu stručnjaci – otprilike na jednakoj razini kao za pšenicu.

Uz nabrojene kulture PZ Čakovec ugovara i dalje i proizvodnju kukuruza svih hibrida (polutvrdunaca i zubana).

JABUKA

Svake godine sedamdesetak međimurskih voćara oslanja svoju proizvodnju jabuke na logistiku koju pruža PZ Čakovec u repromaterijalu i zaštitinim sredstvima, koja na kraju sezone u berbi plaćaju s uzgojenom jabukom. Jabuka se predugovara i ugovara, jer definitivni ugovor se o isporuci zaključuje pred berbu kada se na tržištu definiraju cijene.

S voćarima u kooperaciji pokušava se uvijek naći korektna razina otkupne cijene za jabuku koja na tržište ide probrana i konfekcionirana pod brandom "Regina", u kvaliteti koju taj brand podrazumijeva.