Živa zemlja 29.04.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:44.

SELNICA: Uskraćena suglasnost za gradnju peradarnika

Nakon što je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Selnice naširoko razmatran zahtjev Peradarstva i voćarstva Kocijan za dopuštenje za izgradnju (još jednog) peradarnika uz postojeći (južno od Ulice braće Radić) na koji se brojni mještani žale, usvojen je zaključak - za načelnika Ervina Vičevića obvezujući - da se na toj lokaciji prvo mora urediti postojeći peradarnik prema obvezujućem zaključku Općinskog vijeća iz 2011. godine te nakon toga razmotriti izdavanje dopuštenja koje je ovlašten izdati načelnik samostalno.
Pred Peradarstvo i voćarstvo Kocijan Općinsko vijeće Selnice stavilo je obvezu da do 15. ožujka 2014. preusmjeri bočnu ventilaciju na postojećem peradarniku i posadi živu ogradu visoku minimalno dva metra, kao uvjet za eventualno izdavanje dopuštenja za gradnju peradarnika.
Međutim, dva tjedna iza zadanog roka, Peradarstvu i voćarstvu Kocijan načelnik Ervin Vičević izdao je (28. ožujka) zaključak kojim se odbija zahtjev za izgradnju novog objekta farme brojlera te uz to dopisao široko obrazloženje.
U obrazloženju se, između ostalog, navodi da postojeći objekt nije doveden u ispravno stanje, a posluje deset godina i narušava kvalitetu života susjedstvu, bez obzira što je stotinu metara udaljen od prvih kuća.
Suglasnost za gradnju se, osim toga, uskraćuje i stoga što Općina Selnica ima prostorni plan uređenja (od 2007. godine) koji ima definiranu zonu gradnje farmi, a 85 mještana koji su peticijom zatražili da se poštuje komunalni red u slučaju izdavanja suglasnosti imalo bi pravo tužiti Općinu zbog postupanja suprotno važećim općinskim aktima.
U obrazloženju odbijenice načelnik navodi još nešto: Općina od postojećeg peradarnika nema apsolutno nikakve koristi, a do sada za taj objekt nije plaćena nijedna kuna komunalne naknade! S druge strane, za slične objekte općine Šenkovec i Sv. Juraj na Bregu prihoduju od 15.000 do 20.000 kuna godišnje naknade.
U slučaju izdavanja suglasnosti Peradarstvu i voćarstvu Kocijan, dovelo bi se u neravnopravan položaj sve ostale potencijalne investitore koji bi mogli graditi gospodarske objekte uz svoje stambene kuće, čime bi prostorni plan i uopće upravljanje prostorom bili sasvim narušeni. (mb)

Izvor: 3079