Živa zemlja 21.01.2010. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 10:36.

Seminar za proizvođače mlijeka

Više stručne savjetnice HZPSS-a Čakovec Valerija Čižmak, dipl. ing. agr., i Mirjana Bengeri, dipl. ing. agr., te Davor Pašalić, dr. vet. med., iz Hrvatske poljoprivredne agencije trebali su više od dva sata kako bi okupljenim mljekarima iz Udruge proizvođača mlijeka Međimurja (uz PowerPoint prezentacije) tek približili sadržaje nove zakonske regulative koja zahvaća državne potpore poljoprivredi, različite pravilnike - o izravnim plaćanjima, o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, o gospodarenju otpadom, o potpori kapitalnim ulaganjima te o elementima pretpristupnog IPARD programa za koji je (dvije mjere) upravo raspisan natječaj.
Za stočare ima i bitnih promjena u zakonima o veterinarstvu i stočarstvu te u pravilniku o obveznom označavanju i registraciji goveda (NN 99/07) koje treba proučiti jer je svaki posjednik goveda obvezan voditi registar goveda na gospodarstvu i sve promjene evidentirati u roku od tri do sedam dana od njihovog nastanka.
Kako je posve jasno da novi sustav vođenja poslovanja svakog poljoprivrednog gospodarstva gotovo neće biti moguć bez informatičke podrške, mljekarima je na seminaru održanom u Mačkovcu u restoranu Fontana ponuđena suradnja razvojne agencije Grada Čakovca ČAKRA za interesente za IPARD. Ministarstvo poljoprivrede, HZPSS, Agronomski fakultet i Državni zavod za statistiku nude uključenje u sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka sukladan EU-sustavu FADN (engl. Farm Accountancy Data Network), a Udruga poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće pripremila je – baš prema potrebama poljoprivrednih gospodarstava – informatičku obuku na koju se zainteresirani poljoprivrednici mogu javiti. Obuka, naime, kroz program START-1 obuhvaća elementarne informatičke vještine i znanja potrebna farmerima kako bi samostalno svoje poslovanje mogli voditi na računalu, uz korištenje svih drugih pogodnosti dostupnih kroz internet komunikaciju za unapređenje poslovanja.
Razvojna agencija ČAKRA dostupna je za informacije telefonom na broj 040/311-230, a Udruga poduzetnika i obrtnika Nedelišća na broj 040/633-277. (MB)

Kazna 1% dnevno

Nova regulativa vodi poljoprivrednike u niz složenih sustava kao što su integrirani sustav za administraciju izravnih plaćanja, sustav indentifikacije poljoprivrednog gospodarstva kroz ARKOD, sustav identifikacije i registracije životinja, novi sustav za podnošenje zahtjeva za potpore, a posebna je administrativna kontrola zahtjeva, kao i kontrola na terenu...
Među novostima ima baš zanimljivih. Primjerice, poljoprivrednici koji zakasne s podnošenjem zahtjeva za potpore u propisanim rokovima, moći će podnijeti tzv. zakašnjeli zahtjev, ali samo do 9. lipnja tekuće godine.
Međutim, uvaži li se taj zahtjev, smanjuje se visina izravnog plaćanja na koju korisnik ima pravo za 1% po radnom danu kašnjenja! K tome, nepravovremeni zahtjevi podnijeti nakon 9. lipnja tekuće godine neće se uopće razmatrati, što znači da gospodarstvo zbog nebrige i probijanja rokova svojom krivnjom može ostati bez potpore.

ARKOD

Da će samo kroz ARKOD sustav poljoprivrednici moći ostvariti pravo na poticaje kada Hrvatska bude članica EU već je poznato, kao što je i poznato da prije upisa u ARKOD poljoprivrednik mora biti evidentiran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava. No, ako poljoprivrednik (još) nije u Upisniku, moguće je oba upisa obaviti istovremeno, a u ARKOD se upisuju sve parcele koje poljoprivrednik obrađuje (vlastite i one u zakupu).

Izvor: 2856