Živa zemlja 07.06.2019. 11:40. Zadnja izmjena: 07.06.2019. 11:49.

Epilobium ciliatum

Širenje invazivne korovske vrste kao posljedica pretjerane uporabe glifosatnih herbicida

Epilobium ciliatum, (willowherb), po nekim podacima u susjednoj Italiji pod nazivom Epilobium tetragonum, cvjetnica je iz porodice Onagraceae. Ova vrsta je porijeklom iz Sjeverne Amerike (Oregon), Južne Kanade i istočne Azije. Vodeći je korovni problem u rasadničkoj proizvodnji ukrasnog bilja i hortikulture u Oregonu. Invazivna je vrsta u većini Europskih zemalja. Stigao je u sjevernu Europu početkom 20. stoljeća i brzo se proširio, dosegnuvši Finsku oko 1920. To je biljka vlažnih mjesta, potočnih strana, jaraka, ribnjaka, vrtova, cesta, nedavno očišćenih područja, uključujući antropogenizirana područja i ceste, sve do nadmorskih visina oko 1200 metara.

Epilobium ciliatum je višegodišnja biljka koja može narasti i do 1,5 metra u visinu. Lišće, stabljike i cvatovi prekriveni su dlakavim dlakama i žlijezdama. Cvjetić je rozne boje u obliku trube ima četiri rozne latice koje su tako duboko urezane da izgledaju kao četiri para. Cvijetić ima osam prašnika. Plod je uska, dlakava, četverokrilna komuška duljine 3-5 (10) cm koja se može držati na dugoj stabljici. Sjemenke su vrlo sitne i vjetar ih može raznositi na vrlo velike udaljenosti. Ovisno o vremenu nicanja, komuške se otvaraju i vjetar raznosi sjemenke od kolovoza do rujna.

Po zabilježenim podacima prvi puta se u našoj okolici spominje u sloveniji (The North American invasive species Epilobium ciliatum Raf. was recently recorded for the first time in Slovenia and Croatia.- Nejc Jogan University of Ljubljana, January 2004).

Doc. dr. sc. Zvjezdana Stančić, 25.08.2009.) spominje ga :„U Hrvatskoj je zabilježeno osam vrsta neofita (Ambrosia artemisiifolia L., Epilobium ciliatum Rafin., Erigeron annuus (L.) Pers., Juncus tenuis Willd., Oxalis stricta L., Phytolacca americana L., Robinia pseudoacacia L., Solidago gigantea Aiton), čiji broj i pokrovnost su vrlo često povezani sa stupnjem antropogenog djelovanja na biljni pokrov.

U Međimurju spominje ga mr. Milorad Šubić, Živa zemlja, 24.03.2010.

„Prema iskustvima iz međimurskog vinogorja višegodišnja primjena glifosata “propušta” dvije vrste korova: preslicu (Equisetum) i vrboliku (Epilobium) (vidi fotografije), pa se tijekom ljeta u takvim nasadima preporučuje primjena totalnog kontaktnog herbicida na osnovi glufosinata (Basta 15 SL.) Usprkos tome što se ovaj invazivni strani korov spominje u literaturi više od jednog desetljeća, vrlo je malo poljoprivrednika, vinogradara i voćara koji uopće znaju za njega. Stoga smatram da je od velike važnosti jednim člankom upozoriti na ovu vrlo agresivnu korovnu vrstu.

Pojava Epilobiuma u vinogradima Međimurja: Pojavi ovog agresivnog korova u Međimurskim vinogradima, a u posljednje vrijeme i u voćnjacima doprinijela je prečesta primjena herbicida na bazi aktivne tvari glifosata. Razlozi su višestruki. Sistemični herbicidi na bazi glifosata ( Cidokor, Global, Herkules, Boomefekt…) relativno su jeftini, a djeluju na veliki broj korovnih vrsta u vinogradima i voćnjacima. Jedan od glavnih razloga pojavi Epilobiuma jest tretiranje vinograda neposredno pred početak pljevidbe što je razumljivo pošto se neopljevljeni vinograd ne može prskati sistemičnim herbicidima. Na taj način uklonimo veliku većinu korovnih vrsta upravo kad ovaj termofilni korov počinje nicati te mu pružimo tako reći – čisti teren. Epilobim se u prvo vrijeme javlja lokalno, no ukoliko svake godine nastavljamo sa proljetnom primjenom glifosatnih herbicida, problem se širi nevjerojatno brzo.

Većina vinogradara zapazila je kako uobičajene dozacije i koncentracije od 1% u primjeni glifosatnih herbicida ne djeluju na navedeni korov, pa su uskoro počeli primjenjivati povišene koncentracije čak i do 2%. Tako visoke koncentracije djeluju na

Epilobium isključivo ukoliko je tek u fazi nicanja do 10 -15 cm visine. Ukoliko isti preraste visinu od 20-30 cm ni koncentracije od 2% više ne mogu zaustaviti njegov rast, cvatnju i osjemenjivanje, dok u isto vrijeme maksimalno oslobađaju konkurenciju svih ostalih korova. Tretiran glifosatom Epilobium najčešće samo pocrveni i djelomično se posuše donji listovi dok vrh nastavlja sa rastom i korov kasnije neometano cvate, sjemenke dozore i šire se vjetrom.

Epilobium oprskan sa 1% glifosatnim herbicidom

 

Pojava Epilobiuma u voćnjaku u maju u „glifosatnom pojasu„ ali i u međuredu

 

Širenje Epilobiuma na voćnjake donjeg međimurja

Kako su sjemenke Epilobiuma vrlo male i lagane, širenje vjetrom na velike udaljenosti je neizbježno. Vrlo je vjerojatna mogućnost da se raznose i poljoprivrednom mehanizacijom na kojoj zaostaju komadići tla i korova. Na nekoliko mjesta u donjem Međimurju

zabilježena je pojava ovog korova ne toliko u samome voćnjaku koliko u ogradi oko voćnjaka pošto se često prska uski pojas pod pletenom žičanom ogradom.

Pojava Epilobiuma kao posljedica čestog prskanje ograde oko voćnjaka

Epilobium je prvenstveno korov koji postaje problem na svim površinama na kojima se čovjek trudi održati tlo čistim od korova.

Nicanje Epilobiuma kao posljedica nezatravljenog među-rednog prostora

Istraživanja djelovanja nekih zemljišnih herbicida u svijetu na Epilobium vrste.

Kako je ovaj korov jedan od glavnih problema u hortikulturnim rasadnicima ukrasnog bilja u sjevernoj Americi, na njemu je proučavano djelovanje nekih zemljišnih herbicida kao što su : „Ronstar PrePair again provided the most effective control. Regal O-O and Pendulum also provided good control at this phase of the study. Regal O-O (oxyfluorfen +oxadiazon) Pendulum 3.3 EC Herbicide Pendimethalin provided allso god control.

Ronstar or other granular herbicides that contain high rates of oxadiazon provide the most effective preemergence northern-willowherb control

U nekim zemljama, dodavanjem zemljišnog herbicida na bazi Flazasulfuron 50g (Chikara 25 WG u proljetne tretmane glifosatima u nasadima vinograda dobiveni su određeni rezultati. U vinogradima Međimurja također je zabilježeno određeno djelovanje ove aktivne tvari na smanjivanje količine nicanja Epilobiuma.

Kod nas postoji preparat - Chikara Duo® 3kg/ha

Isto se spominje i u poljskoj literaturi. „Herbicyd Chikara 25 WG pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i liście i dlatego powinien byd stosowany w okresie intensywnego wzrostu chwastów . Herbicyd Chikara 25 WG działa najlepiej na chwasty do 25 cm wysokości ... 17 Epilobium tetragonum - Wierzbownica czworoboczna.“

Također u nekim ispitivanjima dobiveni su dobri rezultati sa herbicidima na bazi diflufenikana.

Groundsel (Senecio vulgaris), Canadian fleabane (Conyza Canadensis) and moss (Funaria hygrometrica) were also present to a lesser extent. Overall Chikara gave the best weed control. (Fig. 1). Hurricane SC , 500g/l (42% w/w) diflufenican –(kod nas ga sadže Alister grande, Tornado forte, Fuga Delta) controlled willowherb (Epilobium C). Project leader: John Atwood, ADAS UK Ltd. Report: Final report, March 2009.

The predominant weeds in wet 2012.were American Willowherb (Ep. Ciliatum), As previously Chikara + Stomp Aqua gave outstanding weed control controling wirtualy all the weeds present at the second assessment 12 week after aplication, control was maintained up to harvest by which time other treatments had reduced efficacy. John Atwood, ADAS UK Ltd. Report: Final report, 2012.

Kontroliranje širenja Epilobiuma:

  • Smanjivanje prečestih upotreba herbicida na bazi glifosata.
  • Ne težiti potpuno čistim vinogradima ili voćnjacima od svih korova, jer tada oslobađamo prostor ovom agresivnom korovu.
  • U proljetna tretiranja glifosatima u voćnjacima i vonogradima dodavati u slučaju pojave ovog korova zemljišni herbicid na bazi flazasulfurona.
  • Širinu zaštitnog pojasa, pasice ispod redova trseva ili voćaka pokušavati održavati što je moguće užom, kako bi se što veći dio površine mogao mulčirati. Širina pasica u vinogradima ne bi trebala biti šira od 30 cm. Tada je moguće tijekom radova u vinogradu i ručno oplijeviti epilobium – vrboliku.
  • Dio površina svake godine pokušati održavati čistim nekim drugim mehaničkim mjerama zaštite od korova.( bočna rotodrljača uništi korov nakon nicanja, ili održavanje zaštitnog pojasa, tzv.pasice bočnim pomičnim kosilicama sprječava ovaj korov da naraste i uđe u fazu cvatnje.

Ispravna širina prskanog pojasa – ČIM MANJA!

 

NE PRSKAJ – ČUPAJ ILI KOSI!

Izvor: Adrian Horvat, dipl. ing.