Živa zemlja 12.09.2018. 12:55. Zadnja izmjena: 12.09.2018. 12:56.

Piše Milorad Šubić

Što je zlatna žutica vinove loze?

Zlatna žutica (Grapevine flavescence doreé) je trenutno najopasnija i neizlječiva bolest vinove loze u Europi, a intenzivno se zadnjih deset godina širi u Hrvatskoj. Bolest se proširi na dva osnovna načina: skrivenim zarazama u loznim cjepovima i pomoću prirodnih prenositelja: kukaca iz skupine cikada ili cvrčaka!

Sve o ovoj bolesti čitajte na 6.,7. i 39. stranici lista Međimurje od 10. rujna. O svemu detaljno piše mr. sc. Milorad Šubić, dipl. inž. agr., Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.