Živa zemlja 21.08.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 28.12.2016. 13:10.

Hrvatske šume

ŠUME: Pripremite dokumentaciju!

Izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi i Zakona o šumama, šume i šumska zemljišta privatnih šumoposjednika preseljene su iz Hrvatskih šuma u nadležnost Savjetodavne službe (tako se sada PSS zove) gdje će funkcionirati kao zaseban šumarski sektor kojem je ključna zadaća unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištem.

Savjetodavna služba upravo provodi proceduru kojom se privatnim šumoposjednicima omogućava ostvarivanje prava na sredstva prikupljena putem naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za financiranje održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama privatnih šumoposjednika za 2015. godinu.

Zahtjevi za dodjelu sredstava podnose se savjetodavnoj službi, a može ga podnijeti udruga šumoposjednika te jedan ili više šumoposjednika zajedno.

Kako je poznato, na području Međimurja djeluje Udruga privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed koja će kandidirati obnovu šumskih prometnica s jedinicama lokalne samouprave, a šumoposjednici udruženi mogu podnositi zahtjev za sufinanciranje radova kojim se prometnice dovode u funkcionalno stanje za gospodarenje šumama, za protupožarne komunikacije, ali i za uređenje rekreativnih prometnica i komunikacija.

Uz zahtjev za financiranje radova održavanja šumskih prometnica, treba priložiti topografsku kartu u mjerilu M 1:25000, s označenom prometnicom, kopiju katastarskog plana s predmetnom prometnicom te popis katastarskih čestica (s identificiranim posjednicima) preko kojih prometnica prelazi i uz koje prometnica prolazi.

U slučaju da prometnica nije javno dobro (put), potrebna je i suglasnost svih posjednika preko čijih katastarskih čestica prometnica prelazi te dokaz da je jedinica lokalne samouprave na čijem je području prometnica upoznata s namjerom izvođenja radova.

Rangiranje i odabir šumskih i protupožarnih prometnica za održavanje koje će se sufinancirati nakon terenskog obilaska obavit će posebno povjerenstvo savjetodavne službe, pri čemu će se rukovoditi kriterijima koji posebno uzimaju u obzir udio šume, odnosno, šumskog zemljišta kroz koje prometnica prolazi, uzgojni oblik šuma koje se prometnicom otvaraju, otvorenost šumskog kompleksa, je li prometnica predviđena programom gospodarenja, koji je broj šumoposjednika čije čestice prometnica čini pristupačnijima te koji je udio financiranja radova iz drugih izvora.

Detaljne informacije dostupne su u uredu savjetodavne službe u kojem se i predaju zahtjevi za sufinanciranje održavanja šumske infrastrukture do 15. rujna ove godine, na adresi Zrinsko - frankopanska 9/III., u Čakovcu, a informacije telefonom daju viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika Mario Vlašić, dipl. ing. šum, na broj 099/311 - 7713 te predsjednik Udruge privatnih šumoposjednika Međimurja Jegnjed Tomislav Nikolić, dipl. ing. šum., na broj 098 / 452 - 515.

Izvor: 3095