Živa zemlja 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:47.

ŠVICARSKA KOZA, francuska alpska koza

Mliječne koze s tamnijom bojom dlake potječu s područja švicarskih i francuskih Alpa. S obzirom na boju, ima ih više tipova. Najpoznatije su srnasta švicarska koza, francuska alpska i togenburška koza. Srnasta švicarska koza je najbrojniji tip mliječne koze u Švicarskoj. Ima kratku i finu gustu dlaku sivosmeđe do svijetlocrvene boje, s crnom prugom duž leđa, crnim ušima i vrhom repa. Ova koza je snažna i čvrste građe sa i bez rogova. Rogate su robusnije i otpornije na surovije klimatske uvjete. Ima duboki grudni koš, dobro povezane plećke i ravnu leđnu liniju. Noge su joj srednje visoke i čvrste. Vime je srednje veličine i pravilnog oblika. Tjelesna masa se kreće između 40 i 70 kg. Godišnje daje 500 do 700 litara mlijeka, ovisno o uvjetima držanja i ishrane. Francuska alpska koza, "Alpina", predstavlja najrasprostranjeniju pasminu koza u Francuskoj. Zastupljena je u svim područjima Francuske u kojima se drže koze. Pokrivena je kratkom dlakom žutosmeđe ili riđe boje s crnom prugom duž leđa i crnim nogama. Koze su sa i bez rogova, a uši drži uglavnom uspravno. Tjelesna masa koza je 50 do 70 kg, a jarčeva 80 do 100 kg. Vrlo je mliječna. Daje do 900 litara mlijeka za 280 dana mužnje. Smatra se pogodnom za vansezonsko parenje. Togenburška koza je, također, švicarskog porijekla. Potječe iz Gornjeg Togenburga po kome je dobila ime. Uzgaja se u mnogim zemljama Europe i svijeta. Boje je svijetiosmeđe sa svijetlom prugom od očnih lukova do njuške, sivo bijeli vrh nosa, ivice ušiju i noga: Tjelesna masa je oko 45 kg kod koza i oko 65 kg kod jarčeva. Ima vrlo izraženu plodnost. U 280 dana druge laktacije daje oko 700 l mlijeka. Togenburška koza je otporna na lošije klimatske uvjete i na njih se lako prilagođava. Može dobro poslužiti za popravljanje slabije mliječnih koza. KOZA, pasmine koza SANSKA KOZA, mliječna koza

Izvor: 2101