Živa zemlja 12.05.2020. 09:01. Zadnja izmjena: 12.05.2020. 09:08.

U vinogradu

Utjecaj visine vezanja lucnjeva na fiziološku aktivnost vinove loze

Obilaskom nekih vinograda uočeno je kao su lucnjevi povezani previsoko u odnosu na postavljenu armaturu. Ponekad se vinogradari boje jakog savijanja lucnjeva pa se pristupa naizgled lakšem rješenju, povezivanju na gornju žicu kao što je prikazano na fotografiji. A ponekad je taj posao povjeren sezonskim radnicima od kojih nekima baš i nije važno koliko je postupak vezanja lucnjeva pravilno izveden. Takovim načinom vezivanja unaprijed smo „osudili“ trs na manju lisnu površinu. Od mjesta izbijanja novih mladica na lucnjevima do visine gornjeg para žica manja je visina, time i duljina mladice, a samim time manji je i broj aktivnih listova tijekom vegetacije.


Fiziološki gledano dešava se slijedeće.

Rastom mladice vinove loze, razvijaju se i listovi. Kako mladica raste, donji listovi postaju sve veći. U prvome dijelu vegetacije upravo ti najdonji listovi obavljaju najveći dio foto sintetske aktivnosti. No kako oni tijekom vegetacije stare, foto sintetska se aktivnost polako seli na listove u sredini mladice, a na kraju na vršne listove mladice. Na previsoko vezanim lucnjevima novi rast vrlo brzo dosegne visinu vršikanja. Svako vršikanje, odbacivanje je zelene mase za čiji je rast i razvoj trs već utrošio energiju i hranjiva. Nakon vršikanja, veliki dio energije postojećih listova troši produkte svoje fotosinteze na ishranu porasta novih vrhova upravo u vrijeme kad bi trebao osiguravati pravilan razvoj grozdova i bolju diferencijaciju pupova u pazušcima listova za narednu godinu. Kada vrhovi narastu, ponovno ih moramo odrezati. I tako umjesto da listovi mladice ishranjuju grozdove, veliku većinu energije troše na rast novih vrhova i zaperaka.

U slučaju previsokog vezanja lucnjeva (zelene strelice na prvoj fotografiji) trs će cijele godine biti osuđen na smanjenu aktivnu lisnu površinu. Zbog ranog vršikanja, listovi će trošiti energiju na ishranu novih vrhova i novog prirasta, a znatno manje će energije i produkata fotosinteze ostati za kvalitetnu diferencijaciju pupova za narednu godinu kao i za nakupljanje šećera u ovogodišnjem urodu.

U slučaju pravilnog vezanja lucnjeva kada ostavljamo dovoljno visine između lucnja i gornjeg para žica iznad kojeg provodimo vršikanje, isto će trebati odraditi nešto kasnije, trsu će ostati veća lisna površina koja će pomagati grožđu i pupovima dok će samo nekoliko vršnih listova pomagati rastu novih vrhova.

Pravilo za vinsko grožđe je - pokušati izvesti vršikanje što kasnije (srpanj) i na što većoj visini. Veća količina listova, doprinijet će i većoj foto sintetskoj aktivnosti i većem nakupljanju šećera.

Izvor: Adrian Horvat, dipl. ing.