Živa zemlja 02.05.2017. 22:24.

Donosimo brojke

Zabrinjavajući trendovi u stočarstvu Međimurja: Ostarjeli poljodjelci gase farme

Podaci Hrvatske poljoprivredne agencije za prvo tromjesječje ove godine pokazuju zabrinjavajuće trendove u stočarstvu Međimurja. Ne samo zato što se bilježi pad broja grla stoke, već i zato što se – paralelnim čitanjem podataka o broju i nositeljma obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva može vidjeti da su međimurski poljoprivrednici sve stariji, te gase aktivnosti.

Naime, u Međimurskoj županiji na kraju 2016. godine zabilježeno je da je na 589 OPG-a u uzgoju ukupno 9.267 grla goveda, da 3.562 OPG-a drži 74.240 svinja, na 75 OPG-a je 3.309 koza, na 62 OPG-a bile su 854 ovce, a konja i magaraca tek se nađe u "hobističkom" držanju. Na 93 OPG-a evidentrano je tek 290 konja, a četiri OPG-a imaju ukupno i 20 magaraca! No, kad je o kopitarima riječ, brojke treba uzeti s rezervom, u evidenciji HPA nisu vjerojatno prijavljene sve životinje.

U prvom tromjesječju ove godine (do 3. travnja) goveda su ostala na 577 OPG-a, bilo ih je 9.075 (u tom je broju jedva terećina muznih krava), dakle 192 grla manje. Šezdesetak je gospodarstava odustalo od uzgoja svinja: na 3.505 OPG-a početkom travnja bile su 61.602 svinje. Velik pad broja grla (za 12.438) ne mora biti pokazatelj koji nešto govori, jer moglo se isprazniti četrdesetak tovilišta s prosječno 300 svinja u tovu, pa je važniji podatak da je šezdesetak svinjogojaca manje.

Koze i ovce su još na 37 OPG-ova, koza je 3.958 grla, a i ovce su "sve na broju", ima ih 848, no, u te dvije kategorije opet statistika vara: rano proljeće vrijeme je jarenja i janjenja, brojke skaču u kozarnicima i ovčarnicima zbog toga, ali postoji podatak: matičnih je grla za 107 grla manje, prevedeno na praktične životne okvire: barem dvije veće farme su nestale!

Hobisti koji drže konje (i magarce) su u pojačanom sastavu: sad je 100 vlasnika ili posjednika konja, imaju ih 279, svih 20 magaraca je preživjelo, ali je konja ipak za 11 manje.

Negda

Opći popis proveden 1857. godine u Međimurju kaže: Međimurje ima 58.721 stanovnika, drže 31.497 goveda, 8.131 konja, 29.688 krmača (plus pomladak i othrana) i 7.351 ovcu! Sve se (ot)hrani s (tada dostupnih) 29.000 ha oranica, 14.400 ha sjenokoša i 12.700 ha pašnjaka.