Živa zemlja 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

ZAŠTITA BRESKVE - fungicidi

Budući za naše klimatske uvjete nemamo sigurnih podataka o tolerantnosti ili osjetljivosti sorata na kovrčavost lišća, preporučuje se redovita preventivna zaštita primjenom učinkovitih fungicida. Najveći dio godišnjeg ciklusa na stablima bresaka i nektarina gljiva Taphrina deformans provodi kao saprofit. Primarne zaraze osjetljivih voćaka su moguće u razdoblju od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška. Ovisno o klimatskim uvjetima, osjetljivo razdoblje na infekcije uzročnikom kovrčavosti u kontinentalnom području naše zemlje traje 10-ak dana do 9 tjedana. Uz postojane jačeg izvora bolesti, većina autora navodi da tijekom osjetljivog stadija voćaka primarne zaraze budu ostvarene za dovoljno vlažnih i kišnih dana (relativna vlažnost veća od 95%, više od 10 mm oborina, barem 10 h vlaženja biljnih organa), uz temperature zraka 10-20°C. Tek početkom novog milenija istraživanja u Italiji su potvrdila mogućnost primarnih infekcija pri temperaturama zraka nižim od 5°C. Najčešće se za suzbijanje kovrčavosti lišća koriste bakarni pripravci. Tradicionalno se u praksi zbog bolje “ljepljivosti” preporučuje bakarni-sulfat (“Bordoška juha”) za tzv. “plavo prskanje” voćaka krajem razdoblja zimskog mirovanja. Od “gotovih tvorničkih preparata” prednost imaju pripravci s barem 50 % djelatne tvari (bakarni-oksid, bakarni-oksiklorid, bakarni-hidroksid) (npr. Nordox WG, Kupropin W P, Champion WG i dr.) Pred bubrenje pupova se apliciraju u 2-3 puta povišenoj koncentraciji od propisane za primjenu u vegetaciji. Zbog blagih zima u mediteranskom uzgojnom području (Istra, Primorje, Dalmacija, otoci, dolina Neretve, Konavle i dr.) “infekcijsko razdoblje” kovrčavosti je znatno duže nego u kontinentalnim regijama. U tim je područjima pripravke na osnovi bakra potrebno koristiti već nakon jesenskog otpadanja lišća (npr. u studenom ili prosincu). Posljednje dvije iznadprosječno tople zime (2006./07. i 2007/08.) potvrdile su da jesensko preventivno tretiranje bresaka i nektarina bakarnim pripravcima treba također provoditi u kontinentalnim regijama! Bakarni se fungicidi zbog fitotokičnosti ne smiju koristiti na breskvama, nektarinama i ostalim koštičavim vrstama tijekom vegetacije. Stoga u godinama kad zbog prohladno-vlažnog razdoblja osjetljiv stadij voćaka na zaraze “tafrinom” potraje 6 ili više tjedana, osim “plavog prskanja” treba još naknadno koristiti organske fungicide. Nakon bubrenja pupova preporučuje se primjena slijedećih djelatnih tvari: ditianon (Delan 700 WDG), dodin (Dodine S-65, Chromodin WP), kaptan (Merpan ili Captan ili Stoper WP) i klortalonil (Daconil 720 SC). Osim bakarnih fungicida, u našoj zemlji Dopuštenje za suzbijanje kovrčavosti lišća imaju ditianon, dodin i klortalonil. U poljskom je mikro-pokusu u Međimurju na lokalitetu Trnovčak u mladom nasadu bresaka tijekom 2007. i 2008. godine provjerena učinkovitost 14 različitih pripravaka (Bellis WG, Baycor 25 W P, Captan W P, Dodine S-65, Crveno Ulje, Champion W P, Clarinet SC, Daconil SC, Delan WDG, Delan 750 SC, Euparen Multi, Dithane M-45, Menno Florades, Zato 50 WG), a zaraza lišća uzročnikom kovrčavosti na netretiranim je stablima bila ocijenjena u rasponu 56,42 – 69,56 %. Pritom je provjerena mogućnost suzbijanja bolesti pri 1-3 tretiranja nakon završetka zimskog mirovanja, a bolji su rezultati u suzbijanju kovrčavosti dobiveni primjenom pripravaka Captan WP 50, Dodine S-65, Daconil SC, Delan 700 WDG i 750 SC, Euparen Multi, Menno Florades, Clarinet SC i Zato WG 50. Bakarni pripravci (Champion WP) korišteni u stadiju roza balona bresaka u propisanoj koncentraciji za tretiranje biljaka tijekom vegetacije nisu bili fitotoksični! Kasno-zimski razmaci tretiranja su 8-12 dana. Radi boljeg uspjeha mjere aplikacije se provode tijekom mirnih dana (bez jačeg vjetra) s povišenom relativnom vlagom zraka, uz povećani utrošak škropiva. Iskustva u Međimurju potvrđuju bolju djelotvornost zaštite u plantažnim nasadima bresaka ako se metodom raspršivanja na volumen krošnje 10.000 m3/ha utroši barem 750 litara škropiva. Uspjeh je značajno manji ako se na krošnju istog volumena utroši manje od 500 litara/ ha. KOVRČAVOST LISTA BRESKVE - bolest breskve BOLESNO LIŠĆE - izgled lista BRESKVE I NEKTARINE - osjetljivost

Izvor: 2793