Živa zemlja 17.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

ZAŠTITA KRUMPIRA sorte krumpira i trogodišnji plodored

Osnovna preventivna mjera je sadnja deklariranog (zdravog) sjemenskog krumpira. Ukoliko se na nezaraženom području rano otkriju prve lokacije sa malim brojem cisti u tlu, njihova se brojnost umanjuje zabranom uzgoja krumpira dužem od 7 godina (ova se mjera provodi samo u regijama uzgoja sjemenskog krumpira). Na području intenzivnog uzgoja krumpira gdje se nematoda udomaćila (lokalno proširila), u tzv. integriranim mjerama smanjenja ekonomski štetne populacije dopušta se sadnja isključivo otpornih sorata krumpira. Obavezno se poštuje barem trogodišnji plodored (uzgoj krumpira na istoj površine tek svake treće godine), dopuštena je primjena nematocida (npr. dazomet = Basamid), uz moguće provođenje zakonskih mjera kojima se sprječava širenje nematode zaraženom zemljom i biljnim materijalom. Obavezno se provodi redovita kontrola brojnosti krumpirove nematode u zemljištu. ZLATNA KRUMPIROVA NEMATODA - način života i širenje NEMATODA KRUMPIRA i Rhizoctonia solani NEMATODE - što su nematode

Izvor: 2347