Živa zemlja 26.06.2014. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 12:46.

ZAŠTITA PERŠINA, kako saditi peršin

Bolesti korijena peršina se mogu izbjeći jedino preventivnim provođenjem mjera biljne higijene (izbor tla, plodored, uporaba deklariranog i tretiranog sjemena i sl.). Kultivari se razlikuju svojom osjetljivosti spram navedenih poremećaja, ali nijedan nije apsolutno otporan ili tolerantan. Slično kao pri kontroli biljnih bolesti u povrtnih lobodnjača (vidi stručni prilog autora u listu “Međimurje” od 25. studenog 2008. godine) niti u usjevima peršina u našoj zemlji službeno dopuštenje za primjenu nema niti jedan fungicid, pa se u preporukama tržnim proizvođačima rukovodimo dozvolama za primjenu i propisanim tolerancama (a time i karencama) iz razvijenih europskih zemalja (Velika Britanija, Njemačka). Posljednjih smo godina u Međimurju zabilježili pojačanu pojavu pjegavosti lišća (Septoria pertoselini) i pepelnice peršina (Erysiphe heraclei) u toj mjeri da je bila potrebna kemijska zaštita usjeva peršina. Vrlo topla, vlažna i sparna 2008. godina je pogodovala razvoju bolesti lišća peršina u prvom dijelu vegetacije. Već najmanja pojava spomenutih poremećaja značajno pogoršava kvalitetu lišća peršina za uporabu u svježem ili sušenom obliku. BOLESTI PERŠINA, nametnici na peršinu PJEGAVOST LIŠĆA - peršin RAZVOJ BOLESTI - peršin PERŠIN, pripravci za suzbijanje bolesti

Izvor: 2798