Živa zemlja 25.02.2018. 10:03. Zadnja izmjena: 25.02.2018. 10:05.

Komasacija

Zašto je stao projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u našem kraju?

Operacija 4.3.2. iz programa ruralnog razvoja, komasacija poljoprivrednog zemljišta, nakon prvih najava krajem 2015. godine da se kreće ponovo u proces koji je od 1991. godine u Hrvatskoj u potpunom zastoju, je u induciranoj komi... bez ikakvih pomaka. 
Od prosinca 2015. godine, svake se godine povremeno aktualizira ponovno pokretanje komasacija u Hrvatskoj, ali bez posebnog rezultata. Pilot projekt komasacije kojeg je trebala provesti Agencija za poljoprivredno zemljište u Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji, te u Međimurju u pet katastarskih općina - Gornji Kraljevec, Ferketinec, Sivica, Podturen i Novakovec na 2.200 hektara poljoprivrednog zemljišta – otpilotiran je - u jarak!

Usprkos iznimnom interesu poljoprivrednika iskazanom u veljači 2016. godine u društvenom domu u Gornjem Kraljevcu na predstavljanju ideje o nastavku komasacije u Međimurju i prilici koja je tada postojala da se sve obavi bez kune troška za poljoprivrednike, sve je stalo na prvom koraku. Tada su u programu ruralnoga razvoja bila namijenjena 32 milijuna eura za tu svrhu s planiranim tempom investiranja od 12 milijuna kuna godišnje do 2020. godine.  

Prvi korak napravljen je baš u Međimurju. Diplomirani inženjer geodezije Rajko Horvat, ovlašteni geodet i stručnjak s iskustvom iz provedenih komasacija u Međimurju koji je bio nekad u Općini Čakovec koordinator svih aktivnosti, sa svojim je suradnicima od prvih najava da se kreće u pilot projekt komasacije uložio više od 1.600 sati rada u pripremu prve faze do veljače 2016. godine. Do kraja veljače Agenciji za poljoprivredno zemljište predani su i elaborati za četiri međimurske katastarske općine. 

MI RADIMO

No, već tada su se okolnosti u APZ-u i u poljoprivrednom Ministarstvu počele mijenjati, kaže R. Horvat:

- Da bismo što ranije stvarno započeli s komasacijom u pet međimurskih katastarskih općina radili smo dan i noć,  ali ispostavilo se da od najavljenog novca za komasacije nema ništa! Mi smo ipak radili dalje, u tišini, krenuli i u drugu fazu, u rudarenje po bazama podataka i pripremu dokumentacije, nadajući se da će se kad-tad dalje krenuti. Očigledno je danas da smo se prevarili, kako čelnici općina Vratišinec i Podturen planiranih za komasaciju, tako i ja sa stručne strane. Struka ne može gatati što će se događati u politici, kako će se mijenjati zakonodavni okvir, državna nadleštva... Moj zadnji ozbiljan razgovor o komasaciji bio je u travnju 2016. godine s ministrom Davorom Romićem u čijem je mandatu revitalizirano to pitanje. 

Ministar je tada na osnovu naših iskustva i dovršenosti predradnji ocijenio da se u Međimurju može krenuti u komasaciju! Realno, ministar je bio u pravu, mi smo do rujna 2016. mogli pripremiti sve za izlazak na teren, na polja, nakon vegetacijske sezone. Problem je bio i u tome što je tadašnja ravnateljica APZ-a inzistirala da se definira cijena komasacije po hektaru, što u fazi rada u kojoj smo bili nije bilo moguće reći, a u APZ-u nije bilo kratkoročnog ni dugoročnog plana za komasacije, kaže Horvat.

MOGLI BISMO IZVUĆI PROJEKT

- Uvjeren sam – nastavlja R. Horvat - da smo mi pilot projekt mogli izvući. No, tada je počela politička groznica u dva uzastopna izborna ciklusa, sve je otišlo u zastoj, svaka nova postava u resornom Ministarstvu imala je svoje ideje što i kako dalje, došlo je do promjena u zakonima koji reguliraju raspolaganje s poljoprivrednim zemljištem, a od 1. siječnja ove godine više nema ni Agencije za poljoprivredno zemljište! Tamo je i prije ukidanja bilo i kadrovskih promjena, uhodavnja novih ljudi... Naposlijetku, u nedavnom nastupu na televiziji državnog tajnika dr. sc. Željka Kraljička poslana je negativna poruka poljoprivrednicima s ocjenom da je komasacija skup proces, premda nema ni jednog proračuna ili bar okvirnih pokazatelja o trošku komasacije po hektaru ni za pilot projekt, a niti ih ne može biti. Do te faze u projektima nismo došli. Ne krivnjom nas na terenu, s nama se ne kontaktira, nas se ne zove za sugovornike, a pitajte načelnike u Podturnu i Vratišincu koji su poslali službene upite što je s komasacijom i zašto je pilot projekt stao koliko dugo čekaju na bilo kakav odgovor.

NADIOBA

- Komasacija je opet, kao što je bila kad smo krenuli u pilot projekt, u induciranoj komi. I ne znam treba li uopće objašnjavati štetu koju trpimo jer nam je temeljni resurs poljoprivrede neuređen, da ne govorimo o propuštenim mogućnostima aktivacije sredstava iz europskih izvora. Da je sve išlo po pravilima struke, mi smo već ove zime mogli u Međimurju imati nadiobu komasiranog zemljišta poljoprivrednicima i na proljeće sjetvu na uređenom zemljištu s novom putnom i kanalskom mrežom, sređenim vlasništvom.

U MEĐUVREMENU... 

Što se to dogodilo u međuvremenu, a na što struka nema utjecaja, manje-više je poznato. Zanimljivo je, međutim, da nikog ne zanima kako se u državnom proračunu zagubilo planiranih 12 milijuna kuna investiranja godišnje, odnosno u programu ruralnog razvoja 32 milijuna eura ukupno, koje je trebalo potrošiti na pilot projekt komasacije. I da je to opet novac koji je ponuđen s europskog izvora ostao – neiskorišten! S time su međimurski poljoprivrednici i zakinuti za 40-tak milijuna kuna. 

ZID ADMINISTRACIJE

U listopadu prošle godine Agenciji za poljoprivredno zemljište načelnici općina Vratišinec i Podturen uputili su upit što se uopće zbiva, zašto je proces stao? Naletjeli su na zid šutnje administracije, kaže Zdravko Mlinarić, načelnik općine Vratišinec:
-  Već četiri mjeseca nemamo ni slova odgovora. Ljudi se javljaju dnevno, pitaju što je, zašto se ništa ne radi? Još je veća šteta što je propao novac koji smo mogli dobiti iz EU-a. To su deseci milijuna kuna zapravo uskraćeni međimurskim poljoprivrednicima! Pitam se hoće li itko biti zbog svega pozvan na odgovornost?

I Perica Hajdarović, načelnik Općine Podturen ne može svojim poljoprivrednicima dati bilo kakvu vjerodostojnu informaciju zašto se pilot projekt komasacije ne realizira. Odogvora na upit nema. Ni slova. Sad više nema ni odakle doći, agencija je rasformirana.

JOSIP CEROVEC, PODTUREN: Ratarim na 130 parcela!

Josip Cerovec iz Podturna jedan je od poljoprivrednika jako zainteresiranih za komasaciju, jer ratari i na desecima malih, neekonomičnih njiva:

- Bez obzira na površine koje sam sam uspio okrupniti koliko-toliko, u ARKOD imam prijavljeno 130 parcela, s od dvije do sedam i više katastarskih čestica u jednoj ARKOD parceli! Sve što obrađujem je tu na užem području, do pet kilometara udaljenosti, ali postići konkurentnost u odnosu na kolege ratare u susjedstvu, u Štajerskoj primjerice je nemoguće, jer više strojnih sati troši se na transport i okretanja mehanizacije na našim međimurskim vuklenkima i špicama nego za obradu tla!

U uzgoju tikvi postižem prosječno 1.200 kilograma mokre koštice po hektaru, u Štajerskoj na uređenom zemljištu, arondiranom i melioriranom imaju i više od 1.800 kilogama. Iz toga se vidi kakvu štetu trpimo zbog neuređenog zemljišta. Najveća je šteta po svemu što znam: opet nismo iskoristili ponuđeni i dostupni europski novac?! 

IVICA NOVAK, NOVO SELO ROK: Sramotno je što je propuštena prilika!

Ivica Novak iz Novog Sela Rok ratari na pedesetak hetara djedovine na području nesuđene gromade G-5, na komasiranom i nekomasiranom zemljištu:
- Davno smo trebali nastaviti s komasacijom, a ne čekati skoro trideset godina! Ratarim na pedesetak hektara, a imam u upisniku čak 63 ARKOD parcele. Po tome se vidi da je poljoprivredno zemljište rascjepkano, a osobno jako dobro vidim razliku u radu na parcelama na pekleničkom području gdje je bila komasacija i na području Vratišinca gdje je sve po starom. Ako želimo suvremenu poljoprivredu, moramo urediti ne samo njive, nego i putove, odvodnju, te navodnjavanje.

Danas se ne može s modernom mehanizacijom normalno ni prometovati ni raditi. Nema malih Fergusona i zaprega! Mislim da je sramotno što je propuštena prilika da se s europskim novcem napravi nešto dobro. Nije u Europi problem koja nudi novac, problem je u našoj nesposobnosti da ponuđeno i uzmemo!