Živa zemlja 07.11.2013. 00:00. Zadnja izmjena: 25.02.2016. 11:50.

Zbrinjavanje otpadne ambalaže

Sukladno Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom, sve su pravne osobe (tvrtke, zadruge), ali također i sve fizičke osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredni obrti), dužne uključiti se u pravilan početak gospodarenja otpadnom ambalažom sredstva za zaštitu bilja (SZB). Iz tih razloga, tvrtke koje proizvode i/ili uvoze sredstva za zaštitu bilja te ih stavljaju na tržište RH izvorni su proizvođači otpadne ambalaže, pa ih kroz planiranu mrežu (mjesta sakupljanja) imaju obvezu na vlastiti trošak odvojeno sakupljati (opasni otpad)! Ovakav sustavan model sakupljanja i zbrinjavanja otpadne ambalaže SZB posljednjih godina organizira Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja (CROCPA), u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. Pritom nekomercijalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (poljoprivredna proizvodnja za vlastite potrebe bez korištenja državnih potpora) mogu na 10 različitih mjesta u Međimurju odložiti propisano ispranu ambalažu u za to posebne kontejnere (pritom ne trebaju ovjeravati prateći list)! Komercijalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (korisnici novčanih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji), uz obrtnike i tvrtke, moraju pritom voditi evidenciju kroz “Prateći list” (Obrazac PL – Oo) i (NOVO) “Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada” (Obrazac DFKSO). Navedene obrasce “Prateći list” (Obrazac PL – Oo) i “Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada” (Obrazac DFKSO) poljoprivrednici mogu kupiti u knjižarama “Narodnih novina” ili iste mogu preuzeti sa web stranice www.ciak.hr (link CROCPA 2013).
Prvi korak pravilnog gospodarenja otpadnom ambalažom je pravilno ispiranje nakon primjene SZB. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana predstavlja potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Osoba koja rukuje SZB-om, ispire ambalažu odmah nakon pražnjenja, a ispranu tekućinu prebacuje u uređaj za aplikaciju (npr. prskalicu). Studija Stručne skupine o ambalaži Europske udruge za zaštitu bilja (ECPA) provedena 1992. godine pokazala je da trostruko ispiranje uklanja 99,99% prvobitnog sadržaja iz spremnika uz najbolju mogućnost pranja i otjecanja. S obzirom da za trostruko ispiranje nije potrebna dodatna oprema, da se može provoditi u svim prilikama i ne zahtijeva dodatne troškove, ovom prilikom detaljnije opisujemo postupak.
Trostruko ispiranje otpadne ambalaže SZB – za trostruko ispiranje onaj tko rukuje ambalažom trebao bi omogućiti da se sadržaj iscijedi dodatnih 30 sekundi pri pražnjenju. Potom bi trebalo napuniti čistom vodom 25-30% volumena ambalaže. Zatim bi trebalo sigurno zatvoriti čep, nakon čega ambalažu treba protresati, rotirati, kotrljati ili preokrenuti tako da voda obuhvati sve unutarnje površine. Tekućinu od ispiranja zatim treba preliti u prskalicu (preporučeno vrijeme cijeđenja je 30 sekundi). Ovaj postupak trebalo bi ponoviti najmanje 3 puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista. Važno je napomenuti da se ispiranje provodi u slučaju pražnjenja tekuće formulacije SZB iz plastične ambalaže! Ukoliko su SZB krute formulacije pakirane u papirnatu, višeslojnu ili sličnu ambalažu, ispiranje se ne provodi, a u tom je slučaju ambalažu potrebno samo potpuno ispraznili (i/ili najviše jednom isprati). Popis lokacija u Međimurju na kojima će se tijekom studenoga 2013. godine prikupljati ambalaža za komercijalna obiteljska gospodarstva koja trebaju ovjeriti “prateći list” (obrazac PL – Oo) i NOVO: “Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada” (obrazac DFKSO) (potrebno sa sobom donijeti popunjen obrazac PL – Oo i DFKSO) (obrasci i upute za pravilno popunjavanje na www.ciak.hr):

Izvor: 3054