Dežurni liječnici

DEŽURNA ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ČAKOVCU RADI SUBOTOM OD 15 DO 20 SATI, TE NEDJELJOM I BLAGDANOM OD 8 DO 20 SATI (u ordinaciji Doma zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, prizemlje Paviljona br. 3)

U subotu (29. travnja) dežura Biserka Poje Jelenić,dr., a u nedjelju (30. travnja) dežura Renata Hranjec, dr.

DEŽURNI PEDIJATAR
U petak (28. travnja) od 13 do 20.30, te u subotu (29. travnja) od 8 do 15.30 dežura Branka Zuzel-Šantek, dr. (390 245).

U SUBOTU, 29. TRAVNJA RADE LIJEČNICI OBITELJSKE MEDICINE

Čakovec
Verica Grkavec Mađarević, dr.,, 372 307
Petra Vlah Zrna, dr., 311 914
Prelog
Diana Krešić, dr., 646 856
Mursko Središće
Slobodan Oluić, dr., 543 414
Pribislavec
Tamara Sokač, dr., 361 012
Donji Kraljevec
Željko Kovač, dr., 655 633
Donji Vidovec
Marija Haramija Strbad, dr., 615 006


STOMATOLOZI
Čakovec
Jasna Haček, dr., 312 460 
Sveti Martina na Muri
Dženana Nestić-Višo, dr., 868 939