Dežurni liječnici

DEŽURNA ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ČAKOVCU RADI SUBOTOM OD 14 DO 20 SATI, TE NEDJELJOM I BLAGDANOM OD 8 DO 20 SATI (na adresi Ivana Gorana Kovačića 1e, prizemlje novog paviljona Bolnice - kirurška poliklinika)

U subotu (9. ožujka) dežura Renata Hranjec, dr., a u nedjelju (10. ožujka) dežura Ivica Dukić, dr.

 

DEŽURNI PEDIJATAR

U petak (8. ožujka) od 13 do 20:30, te u subotu (9. ožujka) od 8 do 15:30 dežura Dušica Kvakan-Gazdić, dr. (364 680).

 

U SUBOTU, 9. OŽUJKA RADE:

LIJEČNICI OBITELJSKE MEDICINE

 

Čakovec

Karmela Matjan – Bogdan, dr., 395 286

Jana Vrbanec, dr., 372 315

Bernardica Somođi, dr., 311 991

Renata Hranjec, dr., 310 256

Nada Glavaš, dr., 311 915

Prelog

Lidija Vidović Zvonar, dr., 646 860

Mursko Središće

Mirjana Tarandek, dr., 544 578

Goričan

Ivana Jambrović-Horvat, dr., 601 538

Mala Subotica

Anica Belić, dr., 631 182

Nedelišće

Anita Marinović, dr., 821 803

Pleškovec

Željka Bošnjak, dr., 856 113

Domašinec

Zdenka Ivanović-Azenić, dr., 863 013

Donja Dubrava

Božidar Poljak, dr., 688 914

Strahoninec

Marija Gluhak, dr., 688 065

 

STOMATOLOZI

Čakovec

Kristina Božić, dr., 602 048

Biserka Križan, dr., 310 832

Ljubica Lisjak, dr., 310 740

Lidija Kučević Slaviček, dr., 390 900

Nino Makovec, dr., 390 755

Sanja Vrban, dr., 372 302

Gabriele Turk, dr., 395 141

Mursko Središće

Mirjana Radiković-Augustić, dr., 543 503

Prelog

Marija Godina, dr., 646 844

Nedelišće

Dubravka Novak Goricaj, dr., 821 660

Mala Subotica

Vladimir Mađarić, dr., 631 100

Donja Dubrava

Bernarda Miser, dr., 499 800

Podturen

Marta Jambrošić, dr., 847 426

Sveta Marija

Marko Cvijović, dr., 660-800

 

GINEKOLOZI

Ines Tizaj, dr., 372 329

Dubravko Jalšovec, dr., 395 495

 

DEŽURNI STOMATOLOG

Dežurni stomatolog radi nedjeljom i blagdanom od 8 do 18 sati u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec u Nedelišću, Maršala Tita 1.