1. KORAK: Predaja oglasa 2. KORAK: Odabir načina plaćanja i potvrda objave oglasa

Predaja malog oglasa

Odabir kategorije oglasa, unos teksta oglasa i slanje oglasa na evaluaciju