10.05.2016. 13:33.

Korak po korak

Kam` v subotu ako ne v grad?!?